SINE-radioer bliver markant dyrere i 2025

Fra den 1. januar 2025 stiger priserne på radioer, som landets beredskaber kan købe under SINE-kontrakten. Der er tale om en markant prisstigning på ca. 1.500 kr. til 2.500 kr. pr. radio. Den store prisstigning skyldes, at priserne ikke er blevet reguleret siden indgåelsen af den første SINE-kontrakt. Priserne vil fremover blive indeksreguleret årligt efter nettoprisindekset.

Frem til den 31. december 2024 kan der afgives bestillinger på SINE-radioer til de nuværende priser og inden for det nuværende udvalg, men fra den 1. januar 2025 stiger priserne fra ca. 1.500 kr. til 2.500 kr. pr. radio.

Fra 1. januar 2025 sker der desuden nogle ændringer i udvalget af radioer, som kan købes igennem SINE-kontrakten. Den største ændring er, at Airbus-radioerne ikke er en del af det fremtidige udvalg.

Som en del af den nye SINE-kontrakt vil der, inden kontrakten går i drift, blive implementeret en ny funktionalitet, som gør det muligt for radioen automatisk at skifte til bredbånd i områder, hvor SINE-dækningen er dårlig. Funktionaliteten vil kunne bruges af de nyere radioer, der forbindes til SINE-infrastrukturen via WiFi til f.eks. et hotspot eller en smartphone, der så forbinder videre via 4G eller 5G.

Nuværende radioer kan fortsat anvendes

Beredskaberne kan fortsætte brugen af de nuværende radioer med de nuværende talegrupper under den nye SINE-kontrakt. Muligheden for at købe radioer under SINE-kontrakten er kun et tilbud til beredskaberne. Beredskaberne kan derfor frit vælge, om de ønsker at indkøbe radioer på anden vis, herunder hvis beredskabet ønsker radiomodeller, der ikke kan købes under kontrakten, f.eks. Airbus.

Alle radio-modeller og -software skal dog være certificerede, før de må anvendes på SINE, uanset om de er købt inden for eller uden for SINE-kontrakten.

Annonce