Regionerne dropper Terma

Arkivfoto

Termas levering af software til de kontrolrum, som skal være nervecenteret i beredskabets SINE-netværk, er voldsomt forsinket, og det får nu alvorlige konsekvenser for Terma, der mister hele den danske ambulancetjeneste som kunde. Regionerne havde egentlig planlagt at benytte Termas kontrolrumsløsning, som staten har udvalgt efter et udbud, men regionerne har nu mistet tålmodigheden med Terma. Derfor vil de fem regioner ifølge BeredskabsInfos oplysninger i stedet udvikle deres eget IT-system til vagtcentralerne – og det vil blive sendt i udbud allerede i begyndelsen af 2010. Dermed tegner SINE til at blive en økonomisk katastrofe for Terma.

Mens selve det Tetra-baserede og milliarddyre SINE-netværk efterhånden er fuldt udbygget og generelt fungerer fint, så er det endnu kun i begrænset omfang taget i brug i det danske beredskab. Årsagen er, at SINE indtil videre ikke kan anvendes på beredskabernes vagtcentraler. Opgaven med at levere software til vagtcentralerne – den såkaldte kontrolrumssoftware – blev efter et udbud, som Økonomistyrelsen stod bag, tildelt den danske virksomhed Terma. Men Termas løsning er allerede flere år forsinket, og det vides fortsat ikke, hvornår den er klar til brug.

På grund af den manglende kontrolrumssoftware kan SINE som udgangspunkt kun bruges til kommunikation fra terminal til terminal. På grund af Termas forsinkelser har SINE-sekretariatet dog tilladt, at der kan anvendes alternative løsninger på vagtcentralerne, og en af disse alternative løsninger er Falcks PROPOS-løsning, der muliggør en sammenkobling mellem vagtcentralsystemet EVA2000 og SINE. På Falcks vagtcentral i Skejby blev der installeret en sådan løsning i september 2009, og siden 5. oktober har Ikast-Brande Kommune brugt denne løsning til kommunikation med redningsberedskabets 15 køretøjer og ca. 50 håndterminaler – en løsning, der efter lidt begyndervanskeligheder nu kører fortrinligt med en væsentligt bedre lyd og dækning.

Hos regionerne har den forsinkede software imidlertid givet alvorlige problemer. Alle regioner skal nemlig som led i udbuddet af ambulancekørslen etablere nye vagtcentraler, og her var det planen, at SINE og Termas software skulle anvendes. I første omgang har forsinkelsen medført, at regionerne har været nødt til at indgå en midlertidig aftale med Falck, som indebærer, at regionerne kan bruge Falcks analoge radionet og vagtcentralsystem indtil udgangen af maj 2011.

Nu har regionerne imidlertid mistet tålmodigheden med – og tilsyneladende også tilliden til – Terma, og Terma er ifølge BeredskabsInfos oplysninger ude af billedet som leverandør af software til regionernes vagtcentral. Efter meddelelsen om, at Termas leverance må forventes at blive yderligere forsinket, så har regionerne vurderet, at det simpelthen er for usikkert, hvornår Terma kan levere. Derfor har regionerne nu besluttet selv at sende den IT-løsning, der skal bruges på regionernes vagtcentraler, i udbud.

Udbuddet vil komme til at omfatte både den IT-løsning, som regionerne skal bruge på deres vagtcentraler, og det kommunikationsudstyr – herunder elektronisk ambulancejournal – som skal være i ambulancerne og i de øvrige præhospitale enheder. Regionerne går nu i gang med at forberede hele udbudsprocessen, så udbudsmaterialet kan ligge klart primo 2010.

Med tabet af regionerne som kunder tegner SINE til at blive en økonomisk katastrofe for Terma. Ikke alene har de massive forsinkelser resulteret i, at Terma nu i årevis har arbejdet på udviklingen af deres IT-løsning, men Københavns Politi har også valgt at få udviklet sit egen IT-system til politiets vagtcentral, og kommunerne arbejder med planer om at etablere store, regionale vagtcentraler, som hver skal dække et stort antal kommuner. Dermed kan Terma ikke sælge en løsning til hver kommune, som det oprindeligt var forventet, men i værste fald kun 10-15 vagtcentraler på landsplan.

Annonce