Brandchef frygter at ambulancetjenesten bryder sammen

Kombinationen af udbuddet af ambulancetjenesten, oprettelsen af nye vagtcentraler og implementeringen af det nye kommunikationssystem SINE vil simpelthen ende galt, og det kan komme til at koste borgeres førlighed og som yderste konsekvens menneskeliv. Sådan lyder advarslen fra chefen for Danmarks næststørste ambulancetjenste, brandchef Jan Axlev fra Københavns Brandvæsen. Også Falck frygter, at hele systemet i yderste konsekvens kan kollapse.

I begyndelsen af 2009 vil al ambulancekørsel i Danmark have været i udbud, og en række steder vil det formentlig have resulteret i, at nye ambulanceoperatører skal drive ambulancerne – ikke mindst i Region Sjælland, hvor størstedelen af ambulancekørslen skifter operatør fra Falck til Samariten. I forbindelse med udbuddet gennemføres også en stor omlægning af ambulanceberedskabet, hvor der indføres nye samarbejdsformer, flere og mere detaljerede krav til udrykningstiderne og nye afregningsmetoder.

Sideløbende med udbuddet af selve ambulancekørslen skal der endvidere indføres en helt ny vagtcentralstruktur i hele landet. Hidtil har ambulanceoperatørerne selv drevet deres vagtcentraler, men fremover oprettes der i hver regionen en særlig ambulancevagtcentral, der skal disponere alle udrykninger. Vagtcentralerne skal have nye IT-systemer, nye kommunikationssystemer og sidst men ikke mindst nye medarbejdere. Og vagtcentralerne vil få deres ilddåb samtidig med, at de nye ambulancekontrakter træder i kraft – således at to af de største omlægninger i ambulancetjenesten nogensinde altså skal træde i kraft samtidigt.

Oven i disse to store omlægninger skal der også indføres et helt nyt kommunikationssystem for det samlede beredskab, herunder ambulancetjenesten. Det Tetra-baserede SINE er i øjeblikket i pilotdrift på Lolland-Falster, og skal derefter udrulles i hele landet, men de foreløbige erfaringer fra pilotprojektet er, at det er en langt mere kompliceret opgave end ventet, og SINE er langt bagefter den oprindelige tidsplan. Samtidig skræmmer sporene fra Gentofte Kommune, der som den første kommune skiftede til et Tetra-baseret kommunikationssystem, og hvor det resulterede i flere udrykninger, hvor kommunikationssystemet ifølge mandskabets vurdering kostede liv, fordi systemet ikke fungerede.

Imidlertid vil regionerne være helt afhængige af SINE. Regionerne har nemlig ikke i dag et analogt radiosystem, som vil kunne anvendes i en overgangsperiode, hvis SINE bliver forsinket. I så fald må regionerne enten udskyde de nye ambulancekontrakter eller etablere en nødløsning, f.eks. ved at leje sig ind på Falcks nuværende radiosystem, der er landsdækkende. Det vil imidlertid udløse en betydelig ekstraregning til regionerne.

Et yderligere problem er, at de fleste fagfolk forventer, at SINE, når det bliver implementeret, formentlig vil lide af alvorlige børnesygdomme i en længere periode, men regionerne har ikke noget backup-system, der kan anvendes, hvis SINE i kortere eller længere perioder er ude af drift. Flere regioner har peget på, at der så vil kunne anvendes mobiltelefoner, men den løsning vil formentlig ikke give tilstrækkelig driftsikkerhed. Det almindelige mobilnet fra TDC var således i denne uge nede i omkring et halvt døgn på grund af et overgravet kabel, og lokalt har der også jævnligt være langvarige nedbrud i mobilnettet – nedbrud, som ville have lammet vagtcentralernes muligheder for at kommunikere med ambulancerne.

Brandchef advarer mod sammenbrud i ambulancetjenesten

Netop kombinationen af udbud, nye vagtcentraler og nyt kommunikationssystem har fået brandchef Jan Axlev fra Københavns Brandvæsen til at sende et notat til Danske Regioner. Her advarer brandchefen ifølge Jyllands-Posten om, at danskerne risikerer at skulle vente længere på ambulancen og at ambulancetjenesten i værste fald bryder helt sammen. Situationen kan ifølge Jan Axlev få alvorlige konsekvenser for den service, som borgere modtagere i dag, og “kan komme til at koste borgeres førlighed og som yderste konsekvens menneskeliv”.

“Man vil bygge nye vagtcentraler op med et nyt radiosystem, som endnu ikke er i drift. Det er ikke set i drift andre steder, og det skal fungere fra dag ét. Det ender simpelthen galt”, siger Jan Axlev. “Det er en god idé at indføre et digitalt system. Men erfaringerne hos os er, at det tager minimum et til to år at få en sådan teknologi til at fungere optimalt på en vagtcentral”, påpeger Jan Axlev, som også frygter, at responstiderne vil eksplodere.

Også hos Falck er man bekymret for situationen. “I yderste konsekvens kollapser systemet. Nu er projektet udsat, og vi ved ikke hvor længe. Man bør overveje at køre med to systemer i en periode, så man har noget at falde tilbage på, hvis der opstår problemer”, siger kommunikationschef Louis Illum Honoré fra Falck.

Danske Regioner: Vi er blevet garanteret at SINE fungerer i 2009

Formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg, Ulla Astman (S), bekræfter overfor JP, at de kommende ambulanceoperatører først kan overtage opgaverne, når SINE fungerer. Hun understreger samtidig, at det i sidste ende er staten, der er ansvarlig for indførelsen af SINE.

“Selvom det bliver forsinket, er vi blevet garanteret, at systemet kommer til at fungere i 2009”, fastslår Ulla Astman, som heller ikke forventer længere responstider. “Det er en kompleks opgave, men vi forsøger selvfølgelig at sikre os alt det, som vi overhovedet kan. Jeg forventer ikke, at folk skal vente længere på hverken ambulancer eller anden patienttransport”, siger hun.

I Region Nordjylland, hvor Ulla Astman er formand for regionsrådet, har forsinkelsen med SINE fået regionen til at udskyde kontraktstarten for den kommende ambulanceoperatør i regionen til 2010.

Annonce