Tester LTE-radioer til beredskabsbrug

For at blive klogere på mulighederne ved radiokommunikation over 4G/LTE, har Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation og Hovedstadens Beredskab gennemført en række tests for at afklare, hvordan dækningen er i større bygninger og underjordiske anlæg, hvor der oftest opleves udfordringer med dækningen på beredskabernes SINE-radioer.

Mens radionettet SINE er baseret på Tetra-teknologien, som er velegnet til talekommunikation, er radiokommunikation over 4G/LTE en trådløs og effektiv måde at transmittere større mængder af data i områder, hvor der er LTE-dækning. Radioer, der er tilsluttet et LTE-netværk, kan kommunikere ved at sende og modtage data via radiosignaler, hvilket gør det muligt at lave video-streaming og dele billeder – f.eks. fra et ulykkessted og ind til vagtcentralen.

I en ny test, som blev gennemført af Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) og Hovedstadens Beredskab testen, har man i hovedstaden brugt otte LTE-radioer, som mandskabet på henholdsvis Hovedbrandstation og Fælledvejens Brandstation efterfølgende blev instrueret i at anvende, hvis indsatsen eller øvelsen tillod det.

Stor tilfredshed med LTE-radioer

Ifølge CFB viser resultatet af testen, at brugerne var meget tilfredse med LTE-radioerne og oplevede en god og effektiv kommunikation via LTE-netværket.

Særlig positiv var oplevelsen, når LTE-radioen blev brugt indendørs og i kældre. Da der i stort set alle bygninger er installeret bredbånd/LTE, oplevede beredskaberne generelt et godt LTE-signal på steder, hvor der ellers kan være udfordringer med signalet på SINE-radioen.

CFB påpeger dog, at der er en række usikkerheder, og at der derfor bør udvises en vis forsigtighed i forhold til bredere generaliseringer. For at kunne udbrede konklusionen til mere generelle antagelser, vil der være behov for flere tests, der dækker flere områder.

Flere pilotprojekter på vej

I de kommende år vil CFB iværksætte flere tests og pilotprojekter, der f.eks. skal undersøge mulighederne for at etablere private netværk og midlertidige dækningsløsninger til beredskabernes kommunikation.

Derudover vil der – som en del af den nye SINE-kontrakt – blive implementeret en ny funktionalitet, som gør det muligt for de nyeste SINE-radioer automatisk at skifte til bredbånd i områder, hvor SINE-dækningen er dårlig.

Annonce