27 anerkendelser af udenlandske ambulanceuddannelser i 2021

Sidste år fik udenlandske ambulancefolk i 27 tilfælde anerkendt en udenlandsk uddannelse som enten ambulancebehandler eller paramediciner i Danmark. I forhold til 2020 er det en stor stigning, således at 300 pct. flere paramedicinere og 54 pct. flere ambulancebehandlere fik anerkendt uddannelser. Der blev i 2021 givet et enkelt afslag på anerkendelse. (Opdateret).

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som tager stilling til, om en udenlandsk ambulanceuddannelse har en sådan karakter, at den mindst svarer til en dansk uddannelse – og dermed kan anerkendes i Danmark.

I 2021 traf styrelsen afgørelse i 20 sager om anerkendelse af en uddannelse som ambulancebehandler, hvilket var 54 pct. flere end i 2020. Der blev ikke givet afslag, så alle 20 fik anerkendt deres uddannelser.

Herudover traf styrelsen afgørelse i otte sager om anerkendelse af en uddannelse som paramediciner. Der var en stigning på 300 pct. i forhold til 2020. En af ansøgerne fik afslag, og dermed fik syv altså anerkendelsen. Der vil dog være et betydeligt overlap i forhold til sagerne om anerkendelse af uddannelse som ambulancebehandler, da udenlandske paramedicinere skal have anerkendt deres uddannelse i forhold til både en dansk ambulancebehandleruddannelse og en dansk paramedicineruddannelse.

Havde glemt at få fritagelse

De kompetente myndigheder er i nogle tilfælde forpligtede til at indhente Uddannelses- og Forskningsstyrelsens vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer som en del af grundlaget for deres afgørelser. Myndigheder kan dog fritages fra den pligtmæssige vurdering, når det er godtgjort, at deres procedurer, kriterier og praksis i tilstrækkelig grad sikrer anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

I slutningen af 2021 blev Styrelsen for Patientsikkerhed opmærksom på, at den ikke havde ansøgt om specifik fritagelse for faggrupperne ambulancebehandlere og paramedicinere. På den baggrund ansøgte Styrelsen for Patientsikkerhed den 28. februar 2022 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om fritagelse for pligtmæssig vurdering. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen imødekom ansøgningen den 19. april 2022.

Artiklen er opdateret den 18. juli 2022 med oplysning om, at der formentlig er et vist overlap mellem anerkendelserne af ambulancebehandler- og paramedicineruddannelserne, samt præcisering af, at opgørelsen omfatter afgørelser.

Annonce