Velbesøgt temadag om fremtidens uddannelse af ambulancebehandlere

Hobro dannede i forrige uge rammen om en temadag – den første af sin art i Nordjylland. Temadagen samlede alle involverede i uddannelsen af ambulancebehandlere i Nordjylland for at tale om, hvordan uddannelsen kan gøres endnu bedre. Mere end 70 deltog i temadagen, som var arrangeret af Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland i samarbejde med PreMed og Rybners.

På temadagen mødtes deltagerne til et tætpakket program med korte oplæg med relevans for uddannelsen om formiddagen, og workshops om sammenhæng i uddannelsen om eftermiddagen.

I temadagen deltog vejledere i hospitalspraktik og i hjemmesygeplejen, koordinatorer, vejledere og instruktører i ambulancetjenesten, mentorer i ambulancetjenesten, områdeledere, ambulancebehandlerelever, ledere fra PreMed og Den Præhospitale Virksomhed samt undervisere fra Rybners.

”Temadagen gav os mulighed for at komme tættere på hinanden. Jeg håber, ambulancebehandler eleverne vil komme til at mærke forskellen ved, at vi får et tættere samspil mellem skole, ambulanceoperatører og hospitalspraktikker. At den røde tråd i deres uddannelse bliver endnu tydeligere”, fortæller Kenneth Lübcke, der er enhedschef i Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland, som havde arrangeret temadagen i samarbejde med PreMed og Rybners, som er uddannelsessted for eleverne.

“Jeg er både stolt og glad for det store engagement, der findes hos alle interessenter inden for ambulancebehandleruddannelsen i Region Nordjylland. På temadagen fik vi skabt fundamentet for et tættere og mere udbytterigt tværsektorielt samarbejde med udgangspunkt i elevernes behov. Jeg ser frem til at arbejde videre med resultaterne”, siger Heidi Vikke, der er vicedirektør i PreMed og en af initiativtagerne til temadagen.

Også Anders Mølholt Dahl, som er faglig instruktør og ansvarlig for PreMeds elevuddannelse, var glad for det store engagement, han oplevede fra temadagens deltagere:

”Jeg ser en opgave i at bygge endnu bedre bro mellem uddannelsens forskellige moduler – på skolen, i ambulancedriften og i hospitalspraktikkerne. Det vil jeg gerne arbejde for”, siger han.

Øget forståelse for hinandens arbejde

Christina Vesterbo Brønner, som er kvalitets- og sundhedsfaglig konsulent i Region Nordjylland, forventer konkrete resultater og større sammenhæng i elevuddannelsen som et resultat af temadagen:

”Jeg er sikker på, at temadagen har øget kendskabet til og forståelsen for hinandens arbejde, opgaver, funktioner og mulighederne for at koordinere i ambulancetjenesten, hospitaler og skoler imellem”, siger hun og tilføjer: ”Eksempelvis vil praktikstederne efter temadagen være bedre forberedt på, hvad eleven kommer med af viden, og hvor langt de er nået i uddannelsesforløbet inden den konkrete praktik, hvad enten det er på hospitalet, psykiatrien eller ambulancetjenesten”.

God mulighed for sparring

Blandt de mange deltagere på temadagen var også nogle af dem, som det hele handler om: Ambulancebehandlereleverne. De håber samstemmende, at temadagens workshops med fokus på sammenhæng mellem skole og praktik vil føre til endnu bedre praktikperioder, som i sidste ende ruster eleverne endnu bedre til deres fremtidige jobs.

”Jeg synes, det var fedt som elev også at få indblik i og være med til at sparre med andre om, hvordan vi gør samarbejdet omkring uddannelsens mange forskellige moduler bedre”, siger Louise, som er ambulancebehandlerelev.

Hun har færdiggjort alle sine sygehuspraktikker, men håber for fremtidige elever, at samspillet mellem de forskellige praktikker forbedres. Endnu en Louise deltog som ambulancebehandlerelev i temadagen. Hun er ikke helt så langt i uddannelsen som sin navnesøster og siger derfor:

”En af mine store forventninger er, at der bliver taget mere tid til forventningssamtale inden praktikstart, at vi får bedre og reviderede mål for praktikken, som læner sig mere op ad virkeligheden. Og at det revurderes, om tiden på sengeafdelinger med fordel kan afkortes til fordel for f.eks. længere tid på kardiologisk”.

Annonce