3F i hård modvind efter ny redderoverenskomst

For to uger siden kunne 3F præsentere en ny overenskomst for redderne i Falck og Responce. Men fagforeningens forhandlingsresultat er langt fra blevet modtaget positivt af redderne. Mange reddere giver udtryk for, at de vil forlade 3F, på flere Falck-stationer truer redderne med aktioner, på Trustpilot har 3F nu den lavest tænkelige vurdering, og en underskriftsindsamling mod overenskomsten får stor opbakning.

Den nye overenskomst er forhandlet på plads mellem 3F på den ene side og Falck, Responce og Dansk Erhverv på den anden side. Og da 3F tidligere på måneden præsenterede overenskomsten, var der især glæde over forbedringer i døgnvagtsmodellen.

Ifølge 3F er forbedringen af døgnvagten en af de store nyskabelser i overenskomsten. Fremover vil det således – stadig ifølge 3F – være slut med vagter, der indebærer mere end 13 timers arbejde på en døgnvagt. Samtidig påpeger 3F, at reddernes månedsløn stiger med ca. 1.700 kr. om måneden.

Reddere: Ikke en reel forbedring

Men blandt redderne er begejstringen til at overse. På de sociale medier påpeger mange reddere, at der reelt ikke er tale om en forbedring af døgnvagten, da redderne ikke får et krav på at blive afløst efter 13 timers arbejde. I stedet skal de kontakte deres driftscenter, hvorefter de først bliver afløst, når driftscenteret har fundet en anden redder, der kan overtage vagten.

For at sikre, at der er mulighed for at tilkalde reddere til afløsning, indføres som noget nyt et system med rådighedsvagter i eget hjem. Her skal hver redder tage to 12-timers rådighedsvagter pr. kvartal, og hvis redderne ikke melder sig frivilligt, kan arbejdsgiveren beslutte, hvornår de skal tage rådighedsvagter. Honoraret for en vagt vil være på mellem 220 kr. og 378 kr., og det forholdsvis beskedne beløb for at stå til rådighed i 12 timer har vakt vrede blandt redderne. Hvis en redder tilkaldes til 12 timers arbejde under en rådighedsvagt, vil vedkommende dog få 3.900 kr. for denne vagt.

Truer med at stoppe overarbejde

Reddernes utilfredshed er blevet udtrykt på mange måder. Et stort antal reddere truer med at forlade 3F, og tidligere tanker om en fælles brancheoverenskomst – og en dedikeret fagforening – for alle ambulancereddere har atter fået tilslutning. På flere Falck-stationer, senest stationen i Herning, opfordrer redderne desuden til, at der frem til 1. juni 2017 ikke skal tages overarbejde i form af ekstra vagter som protest mod det, der af redderne opleves som forringelser i overenskomsten.

Trustpilot er 3F’s bedømmelse styrtdykket, og mange reddere retter hård kritik mod fagforeningen, som med en karakter på 1,4 stjerner nu er den dårligst bedømte fagforening i Danmark. Samtidig har en underskriftsindsamling på bare tre dage samlet små 600 underskrifter under overskriften ”NEJ til OK17”.

Redderne skal stemme om overenskomsten, men det sker som led i en samlet afstemning om 3F’s overenskomster på transportområdet. Dermed udgør de 4.000 reddere kun en lille andel af de 51.000 stemmeberettigede 3F-medlemmer, hvilket vil gøre det svært for redderne at stemme overenskomsten ned.

Annonce