3F: Tillidsfolk er nødvendige for at kontrollere overholdelse af aftaler

3F har kun beskeden tillid til Responce, og det er en del af baggrunden for, at fagforeningen kræver, at der skal være tillidsfolk med 3F-medlemskab på alle Responces stationer. Ifølge 3F har Responce nemlig ikke vist vilje til at overholde de eksisterende aftaler, og hvis der skal indgås nye aftaler om f.eks. en døgnvagtsmodel, så er det derfor vigtigt, at der er tillidsfolk, som kan holde øje med, om Responce overholder aftalerne.

Den nuværende strid opstod, fordi Responce – med reddernes fulde accept – anvendte en alternativ døgnvagtsmodel med 92 vagtdøgn og en grænse på 258 minutter. Det var der imidlertid ikke hjemmel til i den overenskomst, der er indgået mellem DI og 3F. Efterfølgende har Responce så foreslået en lokalaftale om en døgnvagtsmodel med 103 vagtdøgn og en grænse på 150 minutter – i gennemsnit.

“Gennemsnit kan jeg ikke bruge til noget. Det er muligt, der er stille døgn, men hvad med de døgn, hvor der er hård belastning? Det, der er interessant, er den enkelte redder i det enkelte døgn”, siger Søren Andersen, forhandlingssekretær i 3F, til Redderen.

Ifølge Søren Andersen er hans tillid til Responce slidt tynd af flere årsager. Den væsentligste er, at Responce efter kort tid skabte en døgnvagtsmodel, som slet ikke var omfattet af overenskomsten. “Men man kan også gå ind på deres hjemmeside og under jobsøgning tilkendegive, om man eventuelt ønsker en områderedder-funktion. Men områderedder er slet ikke et begreb i Responces overenskomst – det var DI ikke interesseret i. Desuden har vi en problemstilling med kontrol af pauser. De skal afholdes på bestemte klokkeslæt i 30 minutter”, fortæller Søren Andersen.

“Når man ikke har vist vilje til at overholde de aftaler, vi har, så er det jo svært at indgå nogle nye”, siger Søren Andersen til Redderen og tilføjer, at da redderne har meldt sig ud af 3F og ind i Frie Funktionærer, så er det umuligt at etablere et kontrolapparat, hvis man enes om en mæglingsaftale. “Der skulle som minimum være en tillidsmand – med 3F-tilknytning – på hver station samt en fællestillidsmand for området. Samt en sikkerhedsorganisation og dermed sikkerhedsrepræsentanter, som er registeret i vores system”, siger Søren Andersen.

“Det er ikke tilfældigt, at der skal være tillidsfolk og sikkerhedsfolk, og det er jo ikke underligt, at de skal have tilknytning til 3F som den overenskomstbærende part. De er der for at administrere overenskomsten og de aftaler, der ligger, i dagligdagen. Ellers har vi jo ikke mulighed for at kontrollere, om en eventuel aftale bliver overholdt. Og med de hidtidige erfaringer er det helt afgørende. Kort sagt: Det er svært for os at gå ind og lave aftaler i en virksomhed, hvor vi ingen medlemmer har. Og det synspunkt havde DI faktisk forståelse for”, fortæller Søren Andersen.

Søren Andersen undrer sig over, at Arbejdstilsynet eller den lokale tilsynskreds ikke reagerer på, at Responce kører døgnvagter uden at have hjemmel til det. “Det skulle lige være ovre i den tunge trafik, hvor politiet er kontrolmyndighed, så havde der været andre boller på suppen, hvis nogen overtrådte kørehviletidsbestemmelser”, lyder det fra Søren Andersen.

3F har rejst krav om en bod på i alt 1,7 mio. kr. for brud på overenskomsten, og den sag kan meget vel ende i arbejdsretten. Foreløbig er sagen indberettet til LO med krav om et såkaldt fællesmøde mellem LO og DA. Opnås der ikke enighed her, kan LO lave et klageskrift til arbejdsretten, som så typisk vil være et halvt års tid om at fælde dom. Til gengæld har redderne hos Responce i dag meddelt, at de via deres organisation, Frie Funktionærer, vil stævne 3F for chikane, trusler og brud på foreningsfriheden.

Annonce