Akutbil bemandes fremover i ferieperioderne

Akutbilen i Nørre Nebel får fremover en ret unik dækningsperiode. Hidtil har akutbilen været bemandet døgnet rundt i de tre sommermåneder, men nu ændres den til et 12-timers beredskab i fem måneder om året. De to ekstra måneder fordeles på de andre ferieperioder, således at akutbilen – udover sommermånederne – fremover bl.a. bemandes i tre dage i pinsen og fire dage i Kr. Himmelfartsferien.

Nørre Nebels akutbil skal ikke længere være en døgnbemandet akutbil i de tre sommermåneder. Det har Region Syddanmark besluttet. I stedet skal den bemandes 12 timer om dagen i fem måneder om året (kl. 09-21).

Placeringen af de to ekstra måneders bemanding har været drøftet mellem regionen, Varde Kommune, Ambulance Syd og AMK-vagtcentralen. Konklusionen er, at de ekstra dage skal placeres på helligdage og i ferier, så man bedst rammer de tidspunkter, hvor der forventeligt er flest, som bruger deres sommerhuse i området.

Udover sommermånederne vil akutbilen derfor blive bemandet i disse perioder:

  • Efterårsferien – uge 42 (ni dage med begge weekender)
  • Juleferien (ca. 10 dage)
  • Vinterferien – uge 7 (ni dage med begge weekender)
  • Påskeferien (10 dage)
  • Himmelfartsferien (fire dage)
  • Pinsen (3 dage)
  • Ultimo maj og primo september i sammenhæng med sommerperioden (15 dage)

Ambulance Syd bemander akutbilen, og her vurderer man, at det med de nuværende rekrutteringsudfordringer bliver vanskeligt at bemande akutbilen i efterårsferien, juledagene, vinterferien og påskeferien. Ambulance Syd vurderer dog, at vagtsætning i de perioder løbende vil blive forbedret i takt med regionens omlægning af døgnberedskaber til effektive beredskaber samt som følge af et stigende antal færdiguddannede ambulancebehandlere.

Annonce