To ministre skal i samråd om BIOS-sagen

Om godt en måned skal beskæftigelsesministeren og sundheds- og ældreministeren i samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Samrådet kommer til at handle om BIOS’ konkurs og de konsekvenser, som konkursen har haft for Region Syddanmark, men også om behovet for regler i de situationer, hvor leverandører af vigtige tjenester går konkurs.

Det er socialdemokraten Bjarne Laustsen, som efter BIOS’ konkurs har kaldt beskæftigelsesministeren og sundheds- og ældreministeren i samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

På samrådet skal ministrene først og fremmest kommentere ”konsekvenserne af ambulanceselskabet BIOS’ konkurs, som bl.a. påfører Region Syddanmark en ekstraregning på ca. 53 mio. kr., og hvilke overvejelser giver sagen ministrene anledning til”.

Samrådet kommer imidlertid også til mere generelt at handle om de mange konkurser, som den seneste tid har ramt leverandører af hjemmepleje – og altså også en enkelt leverandør af ambulancekørsel. Her lyder det spørgsmål, som ministrene skal besvare under samrådet, således:

”Vil ministrene tage initiativ få skabt klare og hensigtsmæssige regler i de situationer, hvor private leverandører af hjemmepleje, hjemmesygepleje og ambulancekørsel m.m. går konkurs, af hensyn til borgere, som har krav på service, kommunerne, som har forsyningspligt, samt ansatte i de konkursramte virksomheder?”

Samrådet finder sted den 16. december 2016, og der er tale om et åbent samråd, som blandt andet vil kunne følges på Folketingets hjemmeside.

Annonce