Umuligt at skaffe læger til ny akutlægebil

Den nye og midlertidige akutlægebil i Holstebro er ikke kommet godt fra start. Lægebilen skulle være startet op fra 1. august 2012, men det har vist sig umuligt at skaffe nok læger til at bemande lægebilen. Trods forsøg på at få læger fra akutlægebilerne i Ålborg, Odense, Kolding og Esbjerg til at hjælpe med bemandingen, så har kun to læger meldt sig, og derfor må Holstebro indtil videre nøjes med en sygeplejerskebemandet akutbil.

Frem til 1. august 2012 havde Holstebro en akutlægebil, som blev bemandet af hospitalslæger, der rykkede ud, hvis arbejdet på hospitalet tillod det. Men uenighed mellem lægerne og Region Midtjylland om administrationen af denne særlige ordning fik tidligere på året lægerne til at opsige ordningen fra 1. august. Før sommerferien besluttede Region Midtjylland så, at man som en midlertidig ordning ville etablere en egentlig akutlægebil med fast lægebemanding i Holstebro.

Meningen var, at den nye akutlægebil skulle etableres fra 1. august 2012, og at bemandingen skulle ske med anæstesilæger ansat som konsulenter. Hen over sommeren har man derfor arbejdet med at rekruttere læger, men det har vist sig at være særdeles svært. Udover at undersøge, om der var læger fra andre akutlægebiler i Region Midtjylland, som kunne tage ekstravagter, har regionen haft kontakt med hospitalsledelserne og de daglige ledere af lægebilsordningerne i Ålborg, Odense, Kolding og Esbjerg for at få assistance til at bemande bilen. Men kun to læger har meldt sig til at tage vagter i Holstebro i august.

Konsekvensen er, at akutlægebilen i Holstebro ikke kan bemandes med læger i denne måned, og derfor ser det ud til, at beredskabet resten af august kommer til at bestå af en akutbil, som bemandes med en ambulanceredder og en anæstesisygeplejerske. AMK-vagtcentralen i Århus vil så medsende en akutlægebil fra enten Herning, Lemvig eller Viborg, hvis disponeringsværktøjet Dansk Index foreskriver, at ambulancen skal suppleres med en akutlæge.

Region Midtjylland fortsætter arbejdet med at rekruttere læger, men man forventer, at det først til oktober vil kunne afgøres, om det er muligt at skaffe den nødvendige lægedækning.

Annonce