Region vil selv drive ny akutlægebil i Ringkøbing

Arkivfoto: Region Midtjylland

De sygeplejerskebemandede akutbiler i Skive, Ringkøbing og Tarm bliver nedlagt den 31. august 2019, og samtidig etableres en ny akutlægebil med base på Sundhedshus Ringkøbing. Det foreslår embedsmændene i Region Midtjylland, der også vurderer, at regionen kan drive akutlægebilen til samme pris som Falck. Derfor foreslår de, at regionen selv får opgaven.

Politikerne i Region Midtjylland har tidligere besluttet, at de sygeplejerskebemandende akutbiler i Skive, Ringkøbing og Tarm skal nedlægges. I forlængelse heraf skal en ambulance i Skive Kommune opgraderes til paramedicinerbemanding, og der skal etableres en akutlægebil i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Nu er regionens embedsmænd så klar med en plan for den nærmere udmøntning af politikernes beslutning.

Der er et opsigelsesvarsel på seks måneder på akutbilskontrakterne med Falck, og dermed kan overgangen fra akutbiler i Skive, Ringkøbing og Tarm til akutlægebil i Ringkøbing-Skjern Kommune og opgradering af ambulance i Skive Kommune til paramedicinerbemanding ske pr. 1. september 2019.

Regional drift vil ikke være dyrere end Falck-løsning

Etablering af en akutlægebil omfatter anskaffelse af køretøj og ansættelse af lægeassistenter, lægebemanding samt valg af baseplacering og etablering af basefaciliteter. Etableringen kan enten ske med regional drift af køretøj og ansættelse af lægeassistenter eller via en aftale med Falck om dette. Regionen vurderer, at det er muligt at etablere regional drift inden for en økonomisk ramme, der ikke overstiger Falcks tilbud, og derfor lægger embedsmændene op til, at regionen selv får opgaven.

Bemandingen af akutlægebilen i Ringkøbing-Skjern Kommune med anæstesilæger kan ske til en udgift svarende til udgifterne for lægebemandingen af akutlægebilen i Holstebro, det vil sige omkring 5,4 mio. kr. årligt. Dette gælder uanset om akutlægebilen etableres i regionalt regi eller via en aftale med Falck.

Mest hensigtsmæssigt med placering i Ringkøbing

Der er endvidere foretaget en vurdering af fordele og ulemper ved placering af akutlægebilen i henholdsvis den nordlige og sydlige del af kommunen. Der er taget udgangspunkt i Ringkøbing og Skjern, som er de største byer i kommunen. De to byer er samtidig beliggende i de dele af kommunen, hvor der er lang køretid for akutlægebilerne i Holstebro og Herning.

Embedsmændene anbefaler, at akutlægebilen placeres i Ringkøbing, og at denne placering anvendes hele året. Placeringen i Ringkøbing vurderes således at give flest mulige borgere en lavere responstid for fremkomst af lægebemandet præhospital enhed. I vurderingen indgår også, at der i sommerperioden er et stort antal turister langs kystlinjen.

Placeringen i Ringkøbing giver samtidig de bedste betingelser for, at akutlægebilen kan indgå i det samlede beredskab. Her vil det især i forhold til akutlægebilerne i Herning og Holstebro være relevant at gøre brug af den nye akutlægebil, når bilerne i Herning og Holstebro er optaget af andre opgaver.

Der findes desuden egnede basefaciliteter i Ringkøbing i tilknytning til Sundhedshus Ringkøbing. Hvis der i stedet for Ringkøbing vælges en sydlig placering, skal egnede basefaciliteter afklares. Etableringsudgifterne kan beløbe sig til op mod 1-1,5 mio. kr. Aktuelt har den ene akutbil base ved Falcks station i Tarm. Hvis der ønskes en sydlig placering, vurderes en placering i Skjern dog at være mere hensigtsmæssig frem for Tarm, idet der er flere indbyggere i Skjern.

Annonce