Ambulancer får lov til at køre hurtigere

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Fremover får visse ambulancer, der ikke kører med udrykning, mulighed for at sætte farten op på både motorveje og øvrige veje. På motorveje hæves den tilladte hastighed fra 80 til 100 km. i timen, mens den på øvrige veje hæves fra 70 til 80 km. i timen. Den højere hastighed forudsætter dog, at den enkelte ambulance er særligt godkendt.

Det er Justitsministeriet og Trafikstyrelsen, som efter anmodning fra de fem regioner er i gang med at udarbejde nye regler om højere hastighedsgrænser for visse ambulancer. Regler fraviger de normale hastighedsgrænser i færdselsloven.

De nye regler kommer til at gælde for ambulancer med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg. men ikke over 4.000 kg. Disse ambulancer vil blive omfattet af de såkaldte Tempo 100-regler, hvor ambulancerne efter en særlig godkendelse ved syn får lov til at køre hurtigere. Reglerne gælder kun ved kørsel uden udrykning.

På motorveje må ambulancerne fremover køre 100 km. i timen, mens grænsen i færdselsloven for denne type køretøjer normalt er 80 km. i timen. På alle øvrige veje bliver den nye hastighedsgrænse 80 km. i timen. Her er færdselslovens grænse 70 km. i timen. Hvis der er fastsat lokale hastighedsgrænser, f.eks. i byområder, gælder disse grænser også for ambulancer.

En forudsætning for den højere hastighed er, at den enkelte ambulance er godkendt ved syn og registreret i køretøjsregisteret som Tempo 100-ambulance. Den skal også være forsynet med et mærke, der viser, at den er godkendt. Ambulancen må ikke være tilkoblet et påhængskøretøj og må ikke være forsynet med dæk med opskåret mønster på forakslen.

Godkendelse som Tempo 100-ambulance kræver blandt andet, at ambulancen er specialindrettet til ambulancekørsel og udelukkende anvendes til den type kørsel.

Det er endnu ikke besluttet, hvornår de nye regler skal træde i kraft.

Annonce