Politiet: Vi bestemmer ikke, hvornår ambulancer skal afvente politieskorte

Der er ikke fra politiets side udarbejdet retningslinjer for, hvornår en ambulance skal undlade at køre frem til et skadested, men i stedet skal afvente eskorte fra politiet. Det oplyser Københavns Politi efter en konkret episode, hvor en patient, der var blevet overfaldet, måtte vente godt 15 minutter på hjælp, fordi gerningsmanden også var tilstede – hvilket fik ambulancen fik at afvente politiets ankomst.

Den konkrete episode fandt sted den 4. august 2013. Her modtog Københavns Politis vagtcentral kl. 01.33 et telefonopkald via 114, hvor en anmelder forklarede, at en mand lå på gaden ud for en adresse i Nyropsgade i København og blødte fra næsen. Anmelderen mente, at en ambulance var tilkaldt. Vagtcentralen modtog kl. 01.36 en meddelelse fra Region Hovedstadens AMK-vagtcentral, som havde sendt en ambulance. AMK-vagtcentralen meddelte kl. 01.38, at en ambulance afventede på Åboulevarden. Der blev kl. 01.45 sendt en patrulje, og det blev oplyst til ambulancen, at patruljen ville være fremme inden for 2-3 minutter. Patruljen ankom til adressen kl. 01.48.

Episoden har givet anledning til kritik på grund af den forsinkede hjælp, men Københavns Politi oplyser, at det ikke er politiet, som har udarbejdet retningslinjer for, hvornår en ambulance skal vente på politiets eskorte. Praksis er imidlertid, at Region Hovedstadens AMK-vagtcentral i visse tilfælde meddeler Københavns Politi, at et udrykningskøretøj afventer assistance fra et patruljekøretøj, inden udrykningskøretøjet kører frem til et skadested.

Rigspolitiet fortæller, at når det drejer sig om sikkerhed i forbindelse med et gerningssted eller et formodet gerningssted, vurderes denne af politiet: ”Det sker i et tæt samarbejde med de øvrige dele af indsatsledelsen. Politiet vurderer blandt andet sikkerheden på et skadested i tilfælde, hvor politiet har oprettet et egentligt operationsområde, som regel i forbindelse med større indsatser, væbnede indsatser, eller hvor en situation i øvrigt skønnes at være så farlig, at politiets tilstedeværelse er nødvendig for at sikre området. I disse tilfælde afsætter politiet ressourcer til hurtigst muligt ateskortere ambulancer og andet redningspersonale til skadestedet eller sørge for, at sikker fremkørsel kan ske for dette personale. Hvor det, som i den foreliggende sag, ikke er politiet, som træffer beslutningen om at afvente eskorte, vil anmodninger om assistance blive imødekommet med højest mulige prioritet. Det vil imidlertid kunne forekomme, at de til rådighed værende patruljekøretøjer allerede er disponeret til andre alvorlige opgaver, hvorfor der vil kunne opstå ventetid”.

Annonce