Klagenævn underkender SINE-sekretariatets nye kontrakt med Terma

Det var i strid med udbudsreglerne, da Rigspolitiets SINE-sekretariat sidste år indgik forlig med Terma og i den forbindelse tildelte Terma en ny kontrakt på levering af radiodispatcher og salg af servere til politiet. Det har Klagenævnet for Udbud afgjort. I første omgang koster det Rigspolitiet 60.000 kr. i sagsomkostninger, men afgørelsen åbner op for at klageren, firmaet Finn Frogne A/S, også kan kræve erstatning.

Hele sagen startede, da Økonomistyrelsen i 2008 indgik en kontrakt med Terma om levering af kontrolrumssoftware til beredskabets nye kommunikationssystem, SINE. Kontrakten havde en værdi på 300 mio. kr., hvortil kom forskellige optioner, som de enkelte beredskaber kunne vælge at udnytte, og som havde en værdi på op til 227 mio. kr.

Rigspolitiet overtog ansvaret for kontrakten i slutningen af 2008, og dermed var det Rigspolitiets SINE-sekretariat, som i de følgende år måtte kæmpe med Terma, der viste sig ikke at kunne levere en funktionsdygtig software – og dermed ikke kunne opfylde kontrakten.

I 2010 kulminerede problemerne, da SINE-sekretariatet efter lang tids forhandlinger med Terma reelt opgav håbet om, at Terma nogensinde ville kunne levere kontrolrumssoftwaren.

Kontrakt blev opgivet – og erstattet af ny

Intense forhandlinger mellem SINE-sekretariatet og Terma resulterede i, at de to parter den 14. oktober 2010 indgik en forligsaftale. Forliget indebar, at den oprindelige kontrakt blevet skrottet, men samtidig blev der indgået en ny – og væsentligt mindre – kontrakt om, at Terma skulle levere 12 radiodispatcher til politiet. En radiodispatch er den software, der sikrer, at en operatør i et kontrolrum via SINE kan komme i kontakt med de enkelte terminaler. Terma fik desuden kontrakt på at vedligeholde radiodispatcherne i tre år, ligesom Terma overdragede dele af selskabets centrale serverfarme til politiet.

Som vederlag for de forskellige ydelser fik Terma 85 mio. kr., hvoraf de 30 mio. kr. var betaling for radiodispatcherne, 5 mio. kr. dækkede vedligeholdelsen og 50 mio. dækkede serverne.

Problemet var bare, at SINE-sekretariatet – efter rådgivning fra statens advokat, Kammeradvokaten – valgte at indgå den nye kontrakt med Terma uden at sende den i udbud. Og netop det var årsagen til, at virksomheden Finn Frogne valgte at klage til Klagenævnet for Udbud. Finn Frogne anførte i sin klage, at virksomheden ikke havde budt på den oprindelige kontrakt, men den nye kontrakt havde derimod et indhold, som gjorde, at Finn Frogne ville have budt på opgaven, hvis den var blevet sendt i udbud.

Derimod mente SINE-sekretariatet ikke, at de havde været forpligtede til at sende den nye – og reducerede – opgave i udbud, fordi der blot var tale om, at Terma nu skulle levere færre ydelser til en mindre værdi og over en kortere periode end efter den oprindelige kontrakt. Samtidig anførte sekretariatet, at Terma ikke havde fået nogen økonomisk fordel ved fremgangsmåden.

Klagenævn: Der var tale om køb af helt nye ydelser

Klagenævnet for Udbud anerkender i sin nye afgørelse, at den del af den nye kontrakt, som vedrører levering af radiodispatcher, falder inden for de lovlige grænser for en forligsaftale, fordi det er en reduceret udgave af den oprindelige kontrakt.

Men aftalen om, at politiet overtager servere for 50 mio. kr., var derimod et køb af helt nye ydelser, som ikke var en del af den oprindelige kontrakt, og derfor konkluderer klagenævnet, at SINE-sekretariatet handlede i strid med principperne om gennemsigtighed og ligebehandling i EU’s udbudsdirektiv.

Da SINE-sekretariatet således handlede i strid med udbudsreglerne, skal sekretariatet i første omgang betale 60.000 kr. til Finn Frogne til dækning af sagsomkostninger. Men Finn Frogne vil også på baggrund af afgørelsen kunne kræve erstatning fra SINE-sekretariatet.

Det var dog tæt på at gå endnu værre for SINE-sekretariatet. Finn Frogne havde nemlig også krævet, at hele den nye kontrakt blev erklæret uden virkning. Det ville have ført til en uoverskuelig situation, hvor forliget mellem Terma og SINE-sekretariatet var bortfaldet, samtidig med, at politiet ville stå uden radiodispatcher. En af de tre dommere i Klagenævnet for Udbud ville give Finn Frogne medhold på dette punkt, men to dommere – og dermed et flertal – valgte at afvise kravet om at erklære kontrakten uden virkning.

Annonce