Lægehelikopter eftersøgte terror-gerningsmand

Det var regionernes akutlægehelikopter fra Ringsted, der blev anvendt til at eftersøge gerningsmanden efter terrorangrebene i København i februar. Normalt skulle det ellers have været Forsvarets helikoptere, som blev anvendt til den type opgave, men her var alle helikoptere ude af drift.

Terrorangrebet mod Krudttønden startede omkring kl. 15.30 lørdag den 14. februar 2015. Det første alarmopkald fra politifolkene på stedet indløb via SINE-radio kl. 15.33, og i de følgende minutter indløb der supplerende oplysninger. Allerede kl. 15.35 etablerede Københavns Politi KSN (kommandostation) på niveau 1, og kl. 15.40 blev der afgivet alarmering til vagtcentralerne i alle landets politikredse via den såkaldte BK-kanal, hvor et radioopkald går direkte til vagtcentralerne i samtlige politikredse. Den fremgangsmåde anvendes i særligt hastende tilfælde, hvor der skal iværksættes umiddelbare politimæssige foranstaltninger.

Som et af en række tiltag rekvirerer Københavns Politi kl. 16.03 en helikopter fra Forsvaret til brug for observation. Men kort tid efter, kl. 16.09, meddeler JOC (Joint Operation Centre) i Forsvaret, at alle helikoptere er ude af drift på grund af fejl på helikopterne.

I stedet vælger Københavns Politi kl. 16.15 at rekvirere regionernes akutlægehelikopter fra Ringsted, der blandt andet dækker Region Hovedstaden. Kl. 17.06 noterer politiet, at akutlægehelikopteren er klar til at tage en politiobservatør med, og kl. 17.37 er helikopteren så i luften med en politiobservatør ombord.

Annonce