Ambulancereddere skal kunne beslutte at køre patienter til et andet hospital

Arkivfoto: Henrik Brøns

Hvert år bliver op til 2.000 patienter i Region Midtjylland i ambulance bragt til et andet hospital end deres hjemhospital på grund af kortere køreafstand. Det fører ofte til, at de kort tid efter skal overflyttes til hjemhospitalet til videre behandling. Men nu vil regionen give ambulanceredderne mulighed for at køre patienterne til et andet hospital end det nærmeste.

I dag er udgangspunktet i Region Midtjylland, at ambulancerne skal køre akutpatienterne til det nærmeste hospital. Men mange patienter har en kortere køreafstand til et hospital, som ikke formelt er deres hjemhospital. I de tilfælde får patienterne den indledende og stabiliserende behandling på det hospital, som de er indbragt til, hvorefter de typisk dagen efter bliver overført til deres hjemhospital.

Der kan for eksempel være tale om en ældre kvinde fra Silkeborg, der falder og får hoftebrud. Som udgangspunkt køres denne type af patienter til nærmeste akuthospital. Det kan betyde, at kvinden indlægges på Regionshospitalet Herning, fordi dette er fem minutter tættere på i tid end Regionshospitalet Viborg, som er kvindens hjemhospital. Konkret vil der herefter ske det, at kvinden stabiliseres og får den indledende behandling på Regionshospitalet Herning, for dagen efter at blive overført til Regionshospitalet Viborg. Herefter foregår den sædvanlige dialog med hjemkommunen om udskrivelse, genoptræning med videre i den klynge, patienten er bosat i.

Hvert år er der op til 2.000 patienter, som på den måde bringes til det ”forkerte” hospital. Derfor vil Region Midtjylland nu lade ambulancereddernes vurdering være afgørende for, hvilket hospital, som patienterne skal bringes til. Vurdering på skadestedet sker med udgangspunkt i ABC-principperne (luftvej/vejrtrækning/kredsløb) og måling af vitalparametre (puls, blodtryk, iltmætning af blodet). Patienter, der ved ankomst til skadestedet vurderes at være livstruede, køres som hidtil til nærmeste hospital med akutmodtagelse. Patienter hvis tilstand ikke er livstruende, kan efter den nye ordning køres til eget hjemhospital fremfor til nærmeste hospital med akutmodtagelse. Hvis ambulanceredderne er i tvivl, kan de kontakte AMK-lægen eller akutlægebilslægen og få en vurdering.

Annonce