Nu skal der være flere patienter i bårerummet

Fra december skal patienter, der transporteres på båre i Region Midtjylland, ikke længere regne med, at de er alene i bårerummet. Fremover indrettes de 30 køretøjer, som anvendes til liggende sygetransport, nemlig således, at der udover båren også er plads til en kørestol og to siddende patienter. Samtidig må patienterne acceptere en omvej på op til 60 minutter.

Efter et udbud har Region Midtjylland indgået nye kontrakter om liggende og hvilende sygetransport med Falck. Kontrakterne træder i kraft pr. 1. december 2014, og i den forbindelse indsættes nye køretøjer til liggende sygetransport. Og som noget helt nyt får de patienter, der transporteres på båre, ikke længere bårerummet for sig selv. I stedet indrettes køretøjerne, så de også kan anvendes til hvilende sygetransport. Dermed kan patienten på båren få selskab af en patient i kørestol og to patienter, der sidder i særlige hvilestole.

Målet med den nye indretning er at spare penge ved at anvende samkørsel, så patienter, der skal i samme retning, kan transporteres i samme køretøj. Men for at opnå den besparelse, må de liggende patienter fremover også acceptere, at der skal køres en omvej for at hente eller bringe de andre patienter. Region Midtjylland lægger op til, at der vil kunne forekomme en forsinkelse på op til en time på grund af disse omveje.

I forvejen accepteres det, at patienterne må vente i op til 1½ time på sygehuset, inden de afhentes, ligesom det accepteres, at de ankommer op til en time før det aftalte tidspunkt.

Periode med prøvedrift

Region Midtjylland planlægger en periode med prøvedrift, hvor man vil afprøve det nye koncept i praksis. Desuden fastslår regionen, at ”udgangspunktet” er, at terminale patienter, inficerede patienter eller patienter med svækket immunforsvar ikke køres sammen med andre patienter.

Den liggende sygetransport omfatter patienter, der ikke er behandlingskrævende under transporten, idet køretøjerne dog som noget nyt udstyres med ilt. Typisk er der tale om transporter mellem sygehuse eller mellem sygehuse og hjem eller plejehjem. De behandlingskrævende kørsler udføres fortsat med ambulancer.

Annonce