Færre ambulanceudrykninger – men længere responstid

Den nye ordning med sygeplejersker på AMK-vagtcentralen i Region Midtjylland giver færre ambulanceudrykninger. Efter at Region Midtjylland har fået sundhedsfaglige visitatorer – i form af sygeplejersker og ambulancereddere – på AMK-vagtcentralen i Aarhus, er andelen af udrykninger, der klassificeres som kørsel A, således faldet mærkbart. Men paradoksalt nok stiger responstiden.

I 2010 var det 29 % af alle udrykninger, der blev vurderet som livstruende og resulterede i afsendelse af en ambulance med udrykning. I år er andelen faldet til 25 %, og i 3. kvartal, hvor der i hele perioden har været sundhedsfaglig visitation, nåede andelen helt ned på 23 %.

De sundhedsfaglige visitatorer klassificerer i stedet flere kørsler som kørsel B, hvilket er hastende, men ikke livstruende udrykninger. Her er andelen steget fra 14 % til 20 %. Mange 112-opkald resulterer også i, at den sundhedsfaglige visitator henviser til anden hjælp end en ambulance, f.eks. siddende sygetransport, skadestue, egen læge eller vagtlæge. I dag er det 6 % af opgaverne, hvor der ikke afsendes en ambulance. Det indebærer, at der i år er sparet godt 5.500 ambulanceudrykninger.

Færre A-kørsler i storbyerne

Men paradoksalt nok er responstiden for udrykningerne til livstruende situationer – kørsel A –steget siden indførelsen af den sundhedsfaglige visitation.

I de første tre kvartaler af 2010 gik der således 9,9 minutter, inden 75 % af de midtjyske ambulancer var fremme. I samme periode i år var steget til 10,1 minutter, og dermed lever regionen ikke helt op til sin egen målsætning om, at 75 % af ambulancerne med kørsel A skal være fremme efter 10 minutter.

Ifølge Region Midtjylland er forklaringen på den stigende responstid kompliceret.

Det mærkbare fald i andelen af A-kørsler er således ikke jævnt fordelt, idet det især er udrykninger i de større byer, som sygeplejerskerne ændrer fra kørsel A til kørsel B. I landområderne er A-kørslerne ikke faldet i samme takt, og dermed er der sket en strukturel ændring, hvor en større andel af regionens A-kørsler nu køres i landområderne. Da responstiden generelt er højere i landområderne, betyder udviklingen, at responstiden for kørsel A som helhed stiger, selv om antallet af udrykninger med lang responstid faktisk ikke er steget.

Mange ambulancer har været ude af drift

Også to andre faktorer har imidlertid haft indflydelse på responstiden.

I feriemåneden juli har regionens to ambulanceoperatører, Falck og Responce, således haft væsentligt flere af de såkaldte UAD-hændelser, altså hændelser, hvor ambulanceoperatørerne må meddele regionen, at et ambulanceberedskab er ude af drift i en kortere eller længere periode. Dermed har der været færre ambulancer til rådighed end aftalt mellem regionen og ambulanceoperatørerne.

Samtidig er ambulancernes tidsforbrug på skadestedet steget en anelse, og det har også medvirket til, at kapaciteten har været mindre end ventet.

Region Midtjylland drøfter i øjeblikket både UAD-problemerne og det stigende tidsforbrug på skadestedet med Falck og Responce.

Der har i de første tre kvartaler af 2011 været 115.671 ambulanceopgaver i Region Midtjylland, hvoraf de 86.407 er gennemført af ambulancer og 23.718 af køretøjer til liggende sygetransport. Regionen forventer, at der for året som helhed bliver ca. 153.000 ambulanceopgaver.

Annonce