Region nedlægger ordning med 112-førstehjælpere

Region Midtjylland har besluttet at nedlægge regionens ordning med 112-førstehjælpere. Ordningen har ca. 330 tilmeldte førstehjælpere, som rykker ud til hjertestop. Men siden 2018 har regionen i stedet satset på TrygFondens hjerteløber-ordning, som nu har 33.000 tilmeldte borgere i regionen. Derfor afvikles alle 112-førstehjælper-ordninger nu.

Siden 2018 har TrygFondens hjerteløber-ordning og regionens egen 112-førstehjælper-ordning fungeret parallelt i Region Midtjylland, hvor begge ordninger i dag aktiveres ved hjertestop. Den primære forskel på de to ordningers opbygning er, at 112-førstehjælperne tilkaldes via sms, mens hjerteløberne tilkaldes via app.

Flere end 33.000 borgere i regionen har meldt sig til hjerteløber-ordningen. Ca. 330 borgere er fortsat tilmeldt 112-førstehjælperordningen. Regionrådet opfordrede i 2018 alle 112-førstehjælpere til også at tilmelde sig som hjerteløbere, og ifølge regionen har mange – men ikke alle – fulgt opfordringen.

Ikke længere brug for 112-førstehjælpere

I Region Midtjylland har der været hjerteløbere i nærheden ved 99,8 % af alle formodede hjertestop siden maj 2021. Regionsrådet har derfor besluttet, at det nu er tid til at afvikle alle 112-førstehjælperordninger.

”Hjerteløber-ordningen fungerer godt og der er nu hjerteløbere godt fordelt i hele regionen. Vi har nu i tre år haft en overgangsordning med frivillige i to ordninger, og det er der ikke længere brug for. Jeg vil gerne takke alle, der er og har været klar til at rykke ud med akut hjertehjælp. I redder liv og førlighed og gør en kæmpe forskel”, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Annonce