Ambulancernes responstider i 1. kvartal 2021

Langsommere ambulancer i Vestdanmark og hurtigere ambulancer i Østdanmark. Det er billedet, når ambulancernes responstider i 1. kvartal 2021 sammenlignes med 4. kvartal 2020. I alle de tre vestdanske regioner var der færre ambulancer, som nåede hurtigt frem, mens der i de to østdanske regioner var en forbedring af responstiden, hvor flere ambulancer nåede hurtigt frem. 

Der udarbejdes hvert kvartal en opgørelse over ambulancernes responstider for A-kørsler, det vil sige kørsler i forbindelse med livstruende eller mulig livstruende sygdom eller tilskadekomst. Opgørelserne viser, hvor stor en andel af udrykninger med ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler, der er fremme på skadestedet, når der er gået henholdsvis 5, 10 og 15 minutter.

Responstider for 1. kvartal 2021

Tallene for 4. kvartal 2021 er angivet i parentes. 

Region Nordjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 24,4 pct. (25,2 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 64,5 pct. (64,7 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 89,0 pct. (89,9 pct.)

Region Midtjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 32,3 pct. (34,0 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 75,3 pct. (75,3 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 93,9 pct. (94,3 pct.)

Region Syddanmark:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 27,7 pct. (28,7 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 75,5 pct. (76,7 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 95,3 pct. (96,0 pct.)

Region Sjælland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 28,5 pct. (28,2 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 71,5 pct. (69,6 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 93,2 pct. (93,0 pct.)

Region Hovedstaden:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 30,8 pct. (30,3 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 86,6 pct. (85,8 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 97,9 pct. (97,7 pct.)

Annonce