Manglende ambulancer: Region har trukket 2,8 mio. kr. i BIOS-betaling

I årets første tre måneder har Region Syddanmark modregnet i alt 2,8 mio. kr. i regionens betaling til BIOS. Årsagen er, at BIOS ikke leverer det bestilte antal ambulanceberedskaber, og det koster altså selskabet omkring 1 mio. kr. om måneden. Dertil kommer, at BIOS skal betale en bod, men den er endnu ikke beregnet for 1. kvartal.

Siden de nye ambulancekontrakter i Region Syddanmark trådte i kraft den 1. september 2015 har BIOS haft store problemer med at rekruttere nok ambulancereddere, og på nuværende tidspunkt kan BIOS stadig ikke bemande alle de krævede ambulanceberedskaber.

Den manglende leverance har ført til, at Region Syddanmark laver modregning i betalingen til BIOS, og i januar udgjorde denne modregning 1 mio. kr., mens den i februar var på 0,8 mio. kr. og i marts var på 0,98 mio. kr. Udover modregningen vil BIOS også skulle betale en bod til regionen, men størrelsen af denne bod er fortsat under beregning.

I marts var den gennemsnitlige responstid i Region Syddanmark på 8,3 minutter, hvilket er uændret i forhold til februar. På Fyn og i Sydvestjylland steg responstiden, og i begge områder ligger den nu dårligere end regionens servicemål. I Sønderjylland og Trekantsområdet faldt responstiden, og her er responstiden mærkbart bedre end servicemålet. Fra februar til marts steg andelen af udrykninger, hvor responstiden er på over 15 minutter, fra 8 pct. til 9 pct.

Annonce