Hovedstadens ambulancer – en positiv eller negativ historie?

I en ny pressemeddelelse jubler Region Hovedstaden over flotte responstider for ambulancerne. Men de bagvedliggende tal tegner et noget andet billede: Udrykningstiden ved akutte udrykninger ligger på det højeste niveau i næsten tre år, overholdelsen af servicemålet for akutte udrykninger er faktisk faldet støt de seneste år, og for de hastende men ikke-akutte udrykninger er regionen nu 20 procentpoint fra at overholde servicemålet.

I pressemeddelelsen fra Region Hovedstaden betegner formanden for Sundhedsudvalget i regionen, Christoffer Buster Reinhardt (K), ambulancernes responstider som flotte, og han erklærer sig tilfreds med dem.

Baggrunden er, at en ny opgørelse viser, at 97,5 pct. af udrykningerne til livs- eller førlighedstruende opgaver (A-kørsler) i 2022 har været fremme indenfor 15 minutter. Dermed overholder regionen det politisk fastsatte servicemål om, at mindst 93 pct. af ambulancerne skal være fremme indenfor 15 minutter.

Forværring i 2022

Men ser man på de bagvedliggende tal, som regionen dog ikke inkluderer i pressemeddelelsen, tegner der sig et mindre positivt billede.

For selv om servicemålet på 93 pct. er overholdt, så er overholdelsen faktisk faldet støt de seneste år. De bedste tal blev leveret i foråret 2020, hvor 98,5 pct. af ambulancerne var fremme indenfor 15 minutter. Men det seneste halve år har andelen kun i en enkelt måned ligget over 98 pct. De seneste to måneder, hvor der foreligger tal – juni og juli – var faktisk årets dårligste måneder med en overholdelse på hhv. 97,1 pct. og 97,3 pct.

Ser man i stedet på median-responstiden – der lidt forenklet kan siges at svare til den gennemsnitlige responstid for ambulancerne – så har den i 2022 ligget på det højeste niveau siden 2019 og markant over de 5,95 minutter i april 2020, som var det hidtil bedste tal. I april og juli 2022 toppede median-responstiden på 6,68 minutter, og tendensen har været en støt stigning gennem 2022.

Når det gælder udrykninger til hastende opgaver, hvor der ikke umiddelbart er risiko for liv eller førlighed (B-kørsler), er servicemålet, at 93 pct. af kørslerne er fremme indenfor 30 minutter.

Det mål er regionen imidlertid meget langt fra at overholde, og i 2022 er udviklingen gået i den forkerte retning. Ved årsskiftet nåede man op på 78,5 pct., men i juni og juli er andelen faldet til hhv. 73 pct. og 73,4 pct. – altså omkring 20 procentpoint under servicemålet på 93 pct.

Annonce