Ambulancernes responstider i 3. kvartal 2019

Ambulancernes responstider i 3. kvartal 2019 udviklede sig meget forskelligt. I Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland steg ventetiden på en ambulance. I Region Hovedstaden ankom ambulancerne derimod hurtigere. Det er fortsat Region Hovedstaden, der har færrest hurtige ambulancer, mens flest borgere får hurtig ambulancehjælp i Region Midtjylland. 

Der udarbejdes hvert kvartal en opgørelse over ambulancernes responstider for A-kørsler, det vil sige kørsler i forbindelse med livstruende eller mulig livstruende sygdom eller tilskadekomst. Opgørelserne viser, hvor stor en andel af udrykninger med ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler, der er fremme på skadestedet inden for henholdsvis 5, 10 og 15 minutter.

Responstider for 3. kvartal 2019

Tallene for 2. kvartal 2019 er angivet i parentes. 

Region Nordjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 27,2 pct. (29,7 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 65,2 pct. (68,5 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 90,4 pct. (92,1 pct.)

Region Midtjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 37,4 pct. (37,9 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 78,5 pct. (80,0 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 95,6 pct. (96,1 pct.)

Region Syddanmark:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 29,1 pct. (29,4 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 76,6 pct. (76,5 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 96,0 pct. (96,1 pct.)

Region Sjælland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 30,4 pct. (30,6 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 71,1 pct. (73,1 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 93,7 pct. (94,7 pct.)

Region Hovedstaden:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 26,2 pct. (25,8 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 79,2 pct. (78,7 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 92,5 pct. (91,9 pct.)

Annonce