Ambulancernes responstider i 4. kvartal 2019

Ambulancernes responstider i 4. kvartal 2019 udviklede sig generelt i en positiv retning. I næsten alle regioner nåede ambulancerne hurtigere frem, og især i Region Syddanmark var der en markant fremgang i sammenligning med kvartalet før. I Region Hovedstaden var der også en pæn stigning i antallet af ambulancer, der nåede frem indenfor 5 minutter. 

Der udarbejdes hvert kvartal en opgørelse over ambulancernes responstider for A-kørsler, det vil sige kørsler i forbindelse med livstruende eller mulig livstruende sygdom eller tilskadekomst. Opgørelserne viser, hvor stor en andel af udrykninger med ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler, der er fremme på skadestedet inden for henholdsvis 5, 10 og 15 minutter.

Responstider for 4. kvartal 2019

Tallene for 3. kvartal 2019 er angivet i parentes. 

Region Nordjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 27,4 pct. (27,2 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 67,2 pct. (65,2 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 91,5 pct. (90,4 pct.)

Region Midtjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 37,2 pct. (37,4 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 79,6 pct. (78,5 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 96,1 pct. (95,6 pct.)

Region Syddanmark:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 30,5 pct. (29,1 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 77,7 pct. (76,6 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 96,1 pct. (96,0 pct.)

Region Sjælland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 30,7 pct. (30,4 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 72,6 pct. (71,1 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 93,8 pct. (93,7 pct.)

Region Hovedstaden:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 28,0 pct. (26,2 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 80,0 pct. (79,2 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 92,7 pct. (92,5 pct.)

Annonce