Ambulancernes responstider i 4. kvartal 2020

Ambulancerne i Region Hovedstaden og Region Midtjylland havde mærkbart længere udrykningstider i 4. kvartal 2020. I Region Hovedstaden faldt andelen af ambulancer, som var hurtigt fremme hos patienterne, således fra godt 33 pct. til godt 30 pct., mens faldet i Region Midtjylland var på godt et procentpoint. Region Nordjylland havde den stik modsatte udvikling – her blev ambulancerne hurtigere. 

Der udarbejdes hvert kvartal en opgørelse over ambulancernes responstider for A-kørsler, det vil sige kørsler i forbindelse med livstruende eller mulig livstruende sygdom eller tilskadekomst. Opgørelserne viser, hvor stor en andel af udrykninger med ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler, der er fremme på skadestedet, når der er gået henholdsvis 5, 10 og 15 minutter.

Responstider for 4. kvartal 2020

Tallene for 3. kvartal 2020 er angivet i parentes. 

Region Nordjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 25,2 pct. (24,9 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 64,7 pct. (62,2 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 89,9 pct. (88,3 pct.)

Region Midtjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 34,0 pct. (35,1 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 75,3 pct. (76,5 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 94,3 pct. (94,6 pct.)

Region Syddanmark:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 28,7 pct. (29,3 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 76,7 pct. (76,7 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 96,0 pct. (95,9 pct.)

Region Sjælland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 28,2 pct. (28,6 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 69,6 pct. (69,3 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 93,0 pct. (92,1 pct.)

Region Hovedstaden:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 30,3 pct. (33,1 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 85,8 pct. (86,1 pct.)
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 97,7 pct. (97,7 pct.)

Annonce