1.277 ambulancekørsler nytårsaften

Med i alt 1.277 kørsler med ambulancer, akutlægebiler og akutbiler var nytårsaften og -nat travl på de fem regioners AMK-vagtcentraler og hos ambulancetjenesterne. I forhold til året før var der tale om en stigning på godt 100 kørsler, mens de 113 udrykninger til fyrværkeriskader lå på det normale niveau.

Det er de fem regioner, som har opgjort den samlede aktivitet fra kl. 18 nytårsaften til kl. 6 nytårsmorgen. Opgørelsen viser, at regionernes AMK-vagtcentraler samlet set har modtaget i alt 1.392 opkald vedrørende akut sygdom og tilskadekomst via 112. Sidste år var tallet 1.322.

Region Hovedstaden, som er den mest befolkningsrige region, er ansvarlig for størstedelen af aktiviteten med i alt 637 opkald. Næstmest aktivitet var der i Region Sjælland med 213 opkald, mens Region Nordjylland med 77 opkald havde mindst at lave.

I Region Hovedstaden har borgerne desuden som noget nyt fået mulighed for at ringe til akuttelefonen 1813. Det har borgere benyttet sig af i stort omfang med i alt 651 opkald til 1813 i nytårsdøgnet fra kl. 7 den 31/12 til kl. 7 den 1/1.

Otte indlagt med øjenskader

Der har i år været otte alvorlige øjenskader på grund af nytårsfyrværkeri, som har krævet indlæggelse. Tallet var sidste år ni.

AMK-vagtcentralerne har desuden – som noget nyt – registreret det samlede antal af skader, der er direkte relaterede til nytårsfyrværkeri. På landsplan er der her tale om i alt 113 tilfælde. Der er ikke sammenlignelige tal med de seneste år, men ifølge vagthavende overlæge Claus Skak fra Region Hovedstadens AMK-vagtcentral ligger antallet inden for normalen.

Claus Skak vurderer i øvrigt, at den relativt uændrede situation, som han også betegner som fredelig for en nytårsaften, måske kan hænge sammen med vejret nytårsnat, der generelt var præget af tåge og nedbør.

”Formentligt har det våde vejr holdt mange folk indendørs. Men også den nye akuttelefon 1813 i hovedstadsregionen regner vi med har aflastet opkald til 112. Flere mennesker har forventeligt benyttet 1813 telefonen og fået hjælp ad den vej”, siger Claus Skak.

Annonce