Antallet af ambulanceudrykninger fortsætter med at stige

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Ambulancerne i Region Midtjylland fik også i 1. halvår 2015 mere at lave. Det viser en ny opgørelse fra regionen. Sammenlignet med samme periode året før rykkede ambulancerne ud til 10 pct. flere livstruende eller muligt livstruende tilfælde. Det er især praktiserende læger, som oftere tilkalder ambulancer, men borgerne ringer også 112 oftere.

I 1. halvår 2015 havde de midtjyske ambulancer i alt 1.879 flere kørsel A-opgaver, hvor der med udrykning rykkes ud til livstruende eller muligt livstruende tilfælde. Det svarer til en stigning på 10 pct. i forhold til 1. halvår 2014.

Det er borgernes 112-opkald, som har resulteret i den numerisk største stigning i kørsel A, nemlig 749 flere udrykninger. Men det er de praktiserende læger, der tegner sig for den relativt største stigning, da de i 33 pct. flere tilfælde rekvirerede ambulancer med udrykning. Det svarer til 592 ekstra udrykninger. Vagtlægerne har rekvireret 494 ekstra udrykninger, svarede til en stigning på godt 13 pct.

For at sikre, at AMK-vagtcentralens hastegradsvurdering ved 112-opkald er korrekt, har regionen i foråret foretaget en lægefaglig audit af 100 tilfældigt udvalgte sager med kørsel A. Denne audit viste, at AMK-vagtcentralens visitation til kørsel A er meget præcis.

Annonce