Køber seks nye akutlægebiler – umiddelbart inden nedlæggelse

Foto: Philip Kors

Region Midtjylland har besluttet at nedlægge fire af regionens 10 akutlægebiler. Det passer egentlig ganske godt med, at fem akutlægebiler snart falder for regionens interne aldersgrænse på fem år. Alligevel investerer regionen nu 5,4 mio. kr. i at udskifte seks akutlægebiler. Kontrakten om indkøb af køretøjerne er nemlig indgået for et år siden, og den kan ikke opsiges.

I alt har Region Midtjylland 13 køretøjer for at sikre, at de nuværende 10 akutlægebiler altid er i drift. I det seneste budgetforlig har regionen dog besluttet, at fire af de 10 akutlægebiler skal nedlægges. Inklusive en reservebil betyder det, at der bliver behov for fem færre biler.

Udskiftningsplanen for akutlægebilerne indebærer, at fem akutlægebiler passerer den interne aldersgrænse på fem år i november 2023, mens endnu en bil passerer aldersgrænsen i september 2024. Men selv om der altså snart ikke vil være behov for fem biler, så bliver regionens seks ældste akutlægebiler fortsat udskiftet med nye biler i november 2023. Der er tale om en investering på 5,4 mio. kr.

Kontrakt er bindende

Til trods for, at nedlæggelsen af de fire akutlægebiler altså gør, at udskiftningen ikke længere er nødvendig, så henviser Region Midtjylland til, at de kommende akutlægebiler er indkøbt som led i et fællesudbud sammen med de øvrige regioner. Udbuddet blev gennemført i efteråret 2022, og Præhospitalet underskrev en kontrakt på seks akutlægebiler i december 2022.

De seks biler er dermed allerede i produkt og tæt på at være leveringsklare. Ifølge regionen vil det dermed være en grov misligholdelse af kontrakten, hvis Præhospitalet ikke modtager bilerne.

Region Midtjylland vil også fortsat indkøbe yderligere to nye akutlægebiler i 2025. Derimod vil man undlade at købe nye biler til erstatning for fem biler, som efter planen skulle udskiftes i februar og marts 2026.

Annonce