To aarhusianske brandstationer kan også blive ambulancestationer

Google Maps
Brandstationen i Ny Munkegade i Aarhus.

Hvis Region Midtjylland vælger at hjemtage driften af ambulancetjenestens stationer, så kan to af brandstationerne i Aarhus blive hjemsted for ambulancer. Det gælder Østjyllands Brandvæsens kommende hovedstation på Bautavej og den nuværende hovedstation på Ny Munkegade. Regionen og brandvæsenet forhandler i øjeblikket om et samarbejde.

Som led i bestræbelserne for at styrke konkurrencen på ambulanceområdet overvejer Region Midtjylland at hjemtage driften af ambulancestationerne. Dermed vil nye ambulanceoperatører ikke selv skulle finde lokaliteter til stationer, hvis de vinder regionens kommende udbud af ambulancekørslen. Tilsvarende vil Region Midtjylland få brug for nye lokaliteter, hvis regionen vælger at hjemtage selve ambulancedriften.

Det er baggrunden for, at Region Midtjylland forhandler med Østjyllands Brandvæsen og Aarhus Kommune om at etablere ambulancestationer på to aarhusianske brandstationer. Det drejer sig dels om Østjyllands Brandvæsens nuværende hovedstation i Ny Munkegade i Aarhus C, dels brandvæsenets kommende hovedstation på Bautavej i Aarhus V.

I forhold til Bautavej hænger forhandlingerne også sammen med, at Falck har solgt sin nuværende hovedbase på Falck-Gaarden på Trindsøvej, tæt på Ringgaden, og at denne ambulancestation derfor ikke vil kunne benyttes efter 1. december 2021. Derfor skal der under alle omstændigheder findes en ny base.

Hos Østjyllands Brandvæsen har man imidlertid en presset tidsplan for flytningen til Bautavej, og brandvæsenet understreger, at overvejelserne om en ambulancestation ikke må medføre, at indflytningshastigheden for brandvæsenet bliver negativt påvirket.

Annonce