Arriva sælger institutionskørsel til Falck

Fra den 17. december overtog Falck institutionskørsel og kørsel med gangbesværede i hovedstadsområdet. Opgaven har hidtil ligget hos selskabet Arriva Person- og Handicapservice A/S, der har valgt at overlade kørslen til Falck, fordi selskabet vil koncentrere kræfterne om buskørsel og togdrift.

Opgaverne omfatter 105 biler og cirka 150 ansatte, og den skal udføres for Københavns Amt, Hovedstadens Udviklings Råd (HUR) og Helsinge Kommune samt en række kommuner i Storkøbenhavn.

I forbindelse med overtagelsen af kørslen understreger redningsdirektør hos Falck, Allan Søgaard Larsen, at Falck forventer en øget vækst på dette forretningsområde: “Opgaven supplerer den aktivitet, vi i øjeblikket har på patientbefordring, og vi forventer at styrke dette forretningsområde yderligere de kommende år. Og Falck Danmark vil selvfølgelig sikre, at borgerne fortsat oplever, at opgaven bliver løst kompetent og stabilt”, siger Allan Søgaard Larsen.

Bestyrelsesformand for ArrivaPerson- og Handicapservice, Johnny Hansen, udtaler: “Det er selvfølgelig dejligt, at kunne overdrage denne vigtige opgave til Falck Danmark. Vi har været glade for at varetage kørslen med de handicappede og gangbesværede, men ArrivaPerson- og Handicapservice har af strategiske grunde valgt at overdrage aktiviteterne i hovedstadsområdet”.

Selv om det er Falck, som har overtaget kontrakterne, vil selve kørselen ikke blive udført af Falck – den skal varetages af en underleverandør, som Falck samtidig er blevet medejer af.

Annonce