Siddende sygetransport i Region Hovedstaden skal sendes i udbud

Al siddende sygetransport i Region Hovedstaden skal sendes i udbud, når de nuværende kontrakter med Falck og HB-Care udløber i september 2024. Der har politikerne i Region Hovedstaden besluttet. Dermed underkender politikerne den model, som regionens embedsmænd havde lagt op til. Embedsmændene ønskede, at opgaven overgik til trafikselskabet Movia.

Der køres næsten 600.000 siddende sygetransporter om året i Region Hovedstaden. I dag varetages omkring 20 pct. af kørslerne af det offentligt ejede trafikselskab Movia, mens de sidste 80 pct. er fordelt på 11 forskellige kontrakter hos private leverandører. Selskabet HB-Care har tre af disse kontrakter, mens Falck har de øvrige otte. Falck og HB-Care stiller hver dag med i alt 253 sygetransportkøretøjer, som disponeres af Region Hovedstadens Akutberedskab.

De nuværende kontrakter med Falck og HB-Care udløber den 30. september 2024, og hvis det stod til embedsmændene i Region Hovedstaden, så skulle det være slut med anvendelsen af private leverandører. Embedsmændene havde således indstillet til politikerne, at hele sygetransportsopgaven blev overdraget til Movia uden et forudgående udbud, der kunne sammenligne pris- og serviceniveau.

Alle områder skal i udbud

Embedsmændenes model blev imidlertid underkendt af regionspolitikerne. De besluttede i stedet, at der skal gennemføres et udbud i hvert af de fem planområder, som Region Hovedstaden er inddelt i, således at det ikke blot er den sygetransport, der i dag er udbudt, som sendes i et nyt udbud. Også den sygetransport, som Movia har fået tildelt, skal i udbud.

Planen er nu, at der skal lægges en plan for en kommende driftsmodel, som vil blive forelagt Region Hovedstadens regionsråd den 30. januar 2024. Endvidere vil regionsrådet senere skulle træffe særskilt beslutning om et udbud gældende for Bornholm.

Annonce