Billigere overenskomst giver region millionbesparelse på redderelever

Ambulance Syds overgang fra 3F- til FOA-overenskomst ser ud til at have været en god forretning for skatteborgerne i Region Syddanmark. Ambulance Syd står således til at spare næsten 20 pct. på lønningerne til redderelever, når alle elever er overgået til den nye FOA-overenskomst. Samtidig vil Ambulance Syd dog øge antallet af redderelever.

Da Region Syddanmark hjemtog ambulancekørslen fra BIOS og samtidig oprettede sit eget ambulanceselskab, Ambulance Syd, overgik ambulancereddere og redderelever samtidig fra 3F- til FOA-overenskomst.

For Ambulance Syd indebærer FOA-overenskomsten, at omkostningen pr. redderelev falder i takt med at elever på 3F-overenskomst udfases og nye på FOA-overenskomst ansattes. Hos FOA får eleverne således ikke pensionstillæg. Så hvor Ambulance Syd i 2018 forventer at have omkostningerne til redderelever på 7,4 mio. kr., så vil omkostningerne være faldet til 6 mio. kr. i 2020 – selv om antallet af elever er uændret.

Samtidig har regionsrådet imidlertid besluttet, at Ambulance Syd løbende skal uddanne elever svarende til 8-10 pct. af redderstyrken.  Ambulance Syd vurderer, at det i praksis vil være muligt løbende at uddanne 44 redderelever, svarende til ca. 8 pct. af redderstyrken. Derfor får Ambulance Syd allerede i år tilført 1,2 mio. kr. ekstra, stigende til 2,8 mio. kr. i 2018 og 2019. Derefter faldet beløbet til 2,2 mio. kr., fordi de nye elever på det tidspunkt er i slutningen af deres uddannelsesforløb og dermed kan indgå i reddernormeringen.

Annonce