Bornholmsk akutbil bliver nu permanent

Den særlige akutbil på Bornholm bliver med virkning fra 1. januar 2018 er permanent del af øens præhospitale beredskab. Hidtil har der været tale om en forsøgsordning, der blev finansieret via puljemidler fra Sundhedsministeriet, men når den finansiering udløber ved årsskiftet, overtager Region Hovedstaden ansvaret for akutbilen.

Akutbilen blev etableret i 2013 som en forsøgsordning, som blev finansieret via Sundhedsministeriets præhospitale pulje, men efter flere forlængelser udløber puljemidlerne den 31. december 2017. Derefter overtager Region Hovedstaden finansieringen, og akutbilen bliver et permanent akutbehandlingstilbud til borgerne på Bornholm.

Akutbilen er stationeret på Bornholms Hospital i Rønne, og den er fast bemandet med en anæstesisygeplejerske og en paramediciner. Hospitalets anæstesilæger er endvidere klar til at rykke ud mandag til torsdag i dagtimerne, når igangværende opgaver på hospitalet tillader dette.

Erfaringerne med akutbilen bliver løbende evalueret for at sikre størst mulig værdi for borgerne på Bornholm.

Annonce