Falck forventer først normal ambulancedrift i Region Hovedstaden ultimo 2024

Falck mangler i øjeblikket 37 ambulancereddere for at kunne bemande alle ambulancerne i Region Hovedstaden, og regionens nye beredskab mangler otte reddere. Falcks forventning er, at der først ved udgangen af 2024 vil være nok reddere til at sikre en normal drift. En del af årsagen er, at en tidligere aftale om, at regionen skulle afgive reddere til Falck, ikke er gennemført.

Den 1. februar 2023 trådte en ny ambulancestruktur i kraft i Region Hovedstaden. I den nye struktur står regionens egen ambulancetjeneste for omkring 23 pct. af ambulancedriften, mens Falck står for resten. Der er tale om opgaver, som har et samlet budget på 400 mio. kr. om året.

Ifølge Region Hovedstaden er overgangen til den nye struktur gået som planlagt, og regionen rapporterer, at der overvejende er positive tilbagemeldinger på forløbet. Det kan delvist tilskrives, at Region Hovedstaden allerede i juni 2022 overtog den ambulancekørsel, som det fælleskommunale Hovedstadens Beredskab hidtil havde varetaget, selv om der altså var lang tid til kontraktens egentlige udløb. Årsagen var, at udsigten til udløb af kontrakten havde givet Hovedstadens Beredskab akutte problemer med at fastholde ambulanceredderne. Region Hovedstadens nye ambulancetjeneste var dermed allerede etableret – og skulle ikke starte forfra den 1. februar 2023.

Ville undgå ny virksomhedsoverdragelse

Generelt oplever Region Hovedstadens ambulancetjeneste imidlertid problemer som følge af manglen på ambulancereddere. Det rammer især Falck.

Det skal dog ses i lyset af, at Region Hovedstaden og Falck oprindeligt havde aftalt, at ambulanceredderne fra Hovedstadens Beredskab skulle fordeles med 60 pct. til regionens ambulancetjeneste og 40 pct. til Falck. Men den fordeling er blevet genforhandlet, og Falck er gået med til, at regionen kan beholde alle redderne. Ifølge Region Hovedstaden var der enighed mellem Falck og regionen om, at en fastholdelse af aftalen om, at 40 pct. af redderne skulle virksomhedsoverdrages for anden gang på et år, ville medføre usikkerhed og opsigelser.

Konsekvensen er, at Falck har store problemer med at bemande det aftalte antal ambulancer. Problemerne er især koncentreret omkring Falcks nye hovedbaser i Tårnby og Gladsaxe. Der er dog indgået aftale om, at beredskabet midlertidigt reduceres med fem ambulanceberedskaber, og en del beredskaber i Nordsjælland er overgået fra effektiv vagt til døgnvagt.

Falcks vurdering er imidlertid, at der i øjeblikket mangler 37 ambulancereddere, og at man først ved udgangen af 2024 vil have uddannet nok nye elever til, at der kan etableres normal drift. I mellemtiden vil Falck forsøge at dække ledige vagter ind med overarbejde samt ved at indsætte ambulancefaglige ledere i driften i hovedstadsområdet. Endvidere vil Falck bruge personale fra Region Sjælland til mer- og overarbejde i Region Hovedstaden.

Hos Region Hovedstadens egen ambulancetjeneste er der aktuelt 372 medarbejdere, hvoraf mange dog arbejder på deltid, således at de samlet set kun svarer til 180 årsværk. Her er den aktuelle mangel på reddere opgjort til otte.

Udfordringerne med bemandingen forstærkes af, at regionen ikke har opnået en fornyet dispensation til at anvende redderelever som 2. mand på ambulancerne.

Reddere frygtes at søge over i brandberedskabet

På lidt længere sigt er der yderligere en udfordring, fordi Hovedstadens Beredskab forventer at ansætte 20-30 brandfolk i løbet af 2023. Det kan betyde, at et antal reddere ansat hos regionen eller Falck skifter fra ambulancetjenesten til brandtjenesten.

Endvidere vil Region Sjællands nye lægevagt delvist blive bemandet af paramedicinere, og det kan også medføre personaleafgang fra Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden vurderer, at disse kommende udfordringer kan medføre, at der i perioder vil være problemer med at få vagtplaner til at hænge sammen, så regionens responstider kan blive påvirket.

Artiklen er opdateret på baggrund af oplysninger om pensionsstatus for de ambulancereddere, som Region Hovedstaden fik virksomhedsoverdraget fra Hovedstadens Beredskab. Læs mere her

Annonce