Brandstationen i Padborg får midlertidig ambulancestation

Fra 1. september 2019 bliver brandstationen i Padborg også hjemsted for en ambulancestation. Ambulance Syd har således fået lov til at etablere en midlertidig station dér, indtil en ny ambulancestation i Kruså kan stå færdig. I Kruså har det ikke – som planlagt – været muligt at finde et billigt lejemål, så Region Syddanmark investerer nu 2,5 mio. kr. i en ny station.

Region Syddanmark har tidligere besluttet, at det nuværende døgnberedskab i Tinglev skal flyttes til Kruså/Padborg, mens der i stedet skal oprettes en akutbil i Tinglev. Regionen havde oprindeligt forventet, at man i Kruså/Padborg-området kunne finde et lejemål til samme omkostninger som i Tinglev, og derfor blev der alene afsat 700.000 kr. til en mindre ombygning af et sådant lejemål.

Det har imidlertid vist sig umuligt at finde et egnet lejemål, så nu vil Region Syddanmark i stedet gøre brug af en bygning, som regionen i forvejen ejer i Kruså. Bygningen anvendes i dag af Interreg, men der er plads til at indrette faciliteter for ambulanceredderne. Der skal dog opføres en ny garagebygning. Den samlede omkostning bliver 2,5 mio. kr., og stationen ventes at kunne stå klar i uge 12 i 2020.

Indtil stationen kan tages i brug, vil områdets nye ambulance i stedet rykke ud fra en midlertidig station, der placeres ved brandstationen i Padborg. Udgifter til etablering af den midlertidig station kan indeholdes i Ambulance Syds almindelige budget.

Annonce