Region: Januar blev en svær måned for BIOS

Både Region Syddanmark og BIOS har tidligere meldt ud, at januar ville blive måneden, hvor BIOS nåede idealbemandingen. Men sådan kom det ikke til at gå. Tværtimod ser rekrutteringen ud til at være gået i stå, og i januar har der i perioder manglet op til fire ambulancer. BIOS står derfor til en millionbod – og regionen har iværksat en nødløsning, hvor der overføres beredskaber fra BIOS til Responce.

I hele januar måned har Region Syddanmarks AMK-vagtcentral fortsat været nødt til at flytte rundt på ambulanceberedskaberne for at sikre en forsvarlig ambulancedækning. Årsagen er, at BIOS stadig mangler op til 90 reddere, og udover de ambulanceberedskaber, som er konverteret til sygetransportvogne, og de beredskaber, som er tilkøbt hos Responce, har der derfor i januar været perioder, hvor BIOS har været ude af stand til at bemande op til fire beredskaber.

De manglende ambulancer har ført til, at den i forvejen forhøjede responstid ikke faldt i januar. Tværtimod skete der en svag stigning.

”Vi følger udviklingen tæt, og jeg håber naturligvis, at de svagt stigende responstider kun gør sig gældende for januar. Vi vil fortsat følge BIOS’ daglige arbejde tæt i den kommende måned, hvor vi forventer, at BIOS finder løsninger, så udviklingen i løbet af februar igen går den rigtige vej”, siger regionsrådsformand Stephanie Lose.

BIOS står til millionbod

Region Syddanmarks AMK-vagtcentral, der disponerer ambulancerne, er flere gange i døgnet i direkte kontakt med BIOS’ driftsledelse. Regionens stab og ledelse vil også fremadrettet være i løbende dialog med AMK-vagtcentral og BIOS for at sikre, at driftssituationen bliver bedre, oplyser regionen. Sidst, men ikke mindst, vurderer regionen løbende situationen sammen med Kammeradvokaten, blandt andet i relation til bodsudmåling, kontraktoverholdelse samt udviklingstendensen.

Hvis den nuværende driftssituation fortsætter i de kommende måneder, så står BIOS da også til at få en bod på op til 15 mio. kr., når der til april skal betales bod for årets første kvartal. Og indtil videre er der ikke noget, som tyder på, at bemandingssituationen er på vej til at blive bedre. Godt nok har flere tyske reddere gennemført BIOS’ danskkursus, men i december gik den samlede rekruttering tilsyneladende i stå, således at bemandingen ikke blev øget.

Hos Region Syddanmark sætter man sin lid til, at vagtplanlægningen hos BIOS kan optimeres. Ledelsen i BIOS har således oplyst Region Syddanmark om, at de nu har omorganiseret vagtplanlægningsfunktionen, så virksomheden har bedre forudsætninger for at stabilisere driften.

”Det er godt at se, at BIOS’ satsning på tyske reddere for alvor begynder at kunne mærkes i driften. Det har ikke været nogen nem proces, men godkendelsen er et vigtigt og tiltrængt skridt på vejen mod en stabilisering af BIOS’ vagtplaner. Jeg tror, at tilgangen af de nye reddere og styrkelsen af planlægningen hos BIOS vil kunne afhjælpe en del af de udfordringer, som de har kæmpet med hidtil”, fortæller formanden for Præhospitaludvalget i Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V).

Nedlægger to beredskaber

Trods de optimistiske udtalelser, så har regionen tilsyneladende i al stilhed valgt at gennemføre en omlægning af beredskabet, der skal sikre, at BIOS får brug for færre reddere. Regionen vil nemlig udnytte en bestemmelse i kontrakten, som giver regionen mulighed for at købe færre beredskaber.

Konkret vil regionen nedlægge BIOS-ambulanceberedskaber i Aabenraa og Esbjerg. I første omgang gælder det frem til 1. juni 2016, og i samme periode har regionen indgået kontrakt med Responce om levering af ekstra beredskaber i Kolding og Ejby. Dermed vil BIOS’ mandskabsbehov falde – og på den måde vil det blive lettere for selskabet at leve op til kontrakten med regionen.

Annonce