COVID-19 giver hårdt pres på de nordjyske ambulancer

En kombination af COVID-19-pandemiens konsekvenser, flere turister, flere vejarbejder og afgang af medarbejdere på vagtcentralen har medført et stort pres på ambulancerne i Region Nordjylland. Derfor har Falck problemer med at leve op til kravet om en responstid på 9:12 minutter. Men med op til fire ekstra ambulanceberedskaber vil Falck forsøge at indhente det tabte.

I Region Nordjylland anvendes stadig den såkaldte responstidsmodel, som indebærer, at ambulanceoperatøren – Falck – er forpligtet til at sikre, at ambulancerne i gennemsnit er fremme indenfor maksimalt 9:12 minutter. Men i 3. kvartal 2020 har Falck for første gang fået problemer med at overholde kravet, der dog opgøres på årsbasis. I 3. kvartal var det gennemsnitlige responstid for de akutte A-kørsler således på 9:51 minutter.

Ifølge en særlig redegørelse, som Falck har sendt til Region Nordjylland, er det især COVID-19-pandemien, som giver udfordringer. Sammenlignet med sidste år har ambulancerne således haft 20 pct. flere C-kørsler, hvilket især skyldes flere lægeordinerede indlæggelser på grund af COVID-19. Samtidig er de akutte A- og B-kørsler steget med 5 pct., men det tilskrives især, at den særlige sommer har medført, at mange danskere har valgt at tilbringe deres sommerferie i Nordjylland frem for i udlandet.

Falck peger desuden på, at mange kommuner har valgt at fremrykke vejarbejder for at sætte gang i økonomien under pandemien. F.eks. er der i Aalborg Kommune foretaget fire-fem gange så mange vejarbejder som normalt. For regionen som helhed har vejarbejderne medført, at fremkørselstiden for ambulancerne er steget med 9,5 pct. for A-kørsler og 10,5 pct. for B-kørsler.

Værnemidler og rengøring giver forsinkelser

Men COVID-19 har også haft langt mere konkrete konsekvenser. I løbet af kvartalet har ambulanceredderne således i mere end 5.000 tilfælde været nødt til at iklæde sig værnemidler og håndtere udrykningerne med skærpede forholdsregler. Det giver et øget tidsforbrug, også til den efterfølgende rengøring af ambulancen, inden den er klar til næste tur.

Falck er imidlertid også ramt af, at ambulanceredderne er nødt til at gå i selvisolation, hvis det efterfølgende viser sig, at en patient – uden at det var ventet – var smittet. I de situationer har redderne ikke været iført værnemidler, og så kan der gå op til seks døgn, inden redderne atter kan indgå i driften, idet de skal i isolation og derefter skal have en negativ test. Falck har i 3. kvartal registreret 1.300 fraværstimer på grund af COVID-19.

Udbud betyder frafald af medarbejdere

I redegørelsen påpeger Falck også, at Region Nordjyllands udbud af ambulancekørslen giver problemer for Falck. Det fremgår nemlig af udbudsmaterialet, at regionen vil hjemtage den tekniske disponering af ambulancerne på AMK-vagtcentralen i Aalborg. Det er en opgave, som Falck i dag varetager. Men udmeldingen fra regionen har medført, at et stort antal af Falcks medarbejdere på vagtcentralen har sagt op og skiftet fag. Vagtcentralen havde ellers haft en meget lav personaleomsætningen siden oprettelsen i 2010.

Frafaldet af erfarne medarbejdere har betydet, at den tekniske disponering af ambulancerne tager længere tid. I 3. kvartal steg disponeringstiden således med 5 sekunder, hvilket forklarer en del af den øgede responstid. Efterfølgende har Falck og regionen dog indgået en aftale om virksomhedsoverdragelse, ligesom Falck har indgået en fastholdelsesaftale med de tilbageværende medarbejdere. Forventningen er, at det kan sikre en stabil drift frem mod hjemtagningen.

Ny uddannelse giver flere ambulancer

Falck oplyser, at den nye ambulancebehandleruddannelse giver mulighed for, at eleverne tidligere i forløbet kan indgå i beredskabet. Det betyder, at der ofte vil kunne oprettes et ekstra dagberedskab i Aalborg, et ekstra aftenberedskab i Thy/Mors, et ekstra aftenberedskab i Østvendsyssel samt et ekstra døgnberedskab i Himmerland. Det vil i 4. kvartal gøre Falck mindre sårbart overfor fravær, f.eks. som følge af COVID-19.

Falck i Region Nordjylland vil ved udgangen af 2020 have ca. 40 elever under uddannelse, og i uge 43 startede Falck rekrutteringen af 16 elever, der skal ansættes i 2021.

”Falck har i alle årene levet op til de kontraktlige krav, men vi er på samme måde som det øvrige samfund ramt af Corona pandemien. Vi løser opgaven med ambulancekørsel med ydmyghed og ser frem til fortsat samarbejde med Region Nordjylland om at sikre nordjyske borgere er i gode hænder”, slutter regionsdirektør Kjeld Brogaard redegørelsen fra Falck til Region Nordjylland.

Annonce