Danskerne er blandt de allerbedste i Europa til at redde liv ved hjertestop

Arkivfoto.

Danmark har gennem flere år været med i front internationalt, når det gælder om at redde liv og overleve hjertestop. Nu slås førerpositionen fast. Et nyt forskningsstudie viser, at danskerne ligger helt i top i Europa i forhold til at redde liv. Der er således grund til at kalde Hjertestarterdagen i dag for en festdag.

Men indsatsen stopper ikke her, for vi skal have endnu flere i Danmark til at overleve hjertestop, lyder den ambitiøse målsætning fra Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden, som står bag Hjertestarterdagen i Danmark.

En undersøgelse af hjertestop i 27 europæiske lande viser, at danskerne er helt i top, når det gælder at få folk til at overleve hjertestop uden for hospital. Det flotte resultat er tæt forbundet med danskernes vilje til at give hjertelungeredning og bruge en hjertestarter. For hvis en person får hjertestop, og der ikke gives livreddende førstehjælp, inden ambulancen når frem, overlever 1 ud af 30. Træder vidner til med livreddende førstehjælp, overlever 1 ud af 8.

Imponerende udvikling

”Gennem de senere år har vi set en imponerende udvikling i antallet af danskere, der træder til med hjertelungeredning og brug af hjertestarter, når de bliver vidne til et hjertestop. I dag bliver der således ydet livreddende førstehjælp i 66 pct. af tilfældene med hjertestop uden for hospital, inden ambulancen ankommer. For 15 år siden gjaldt det kun i 19 pct. af tilfældene. Med de flotte resultater i det nye europæiske studie oveni kan vi godt tillade os at kalde danskerne for europamestre i at redde liv”, siger Jens Flensted Lassen, formand for Dansk Råd for Genoplivning.

Også Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden, er glad for udviklingen:

”Den positive effekt af danskernes stigende velvilje til at træde til er også tydelig at aflæse i antallet af overlevende. Hvert år falder cirka 3.500 mennesker i Danmark om med hjertestop uden for hospital. Antallet af overlevende er samlet set steget fra knap 150 mennesker i 2002 til over 500 mennesker i 2014. Det kan vi godt være stolte af”, siger Grethe Thomas.

Udenlandsk interesse for danske initiativer

I hele Europa er det højt prioriteret at få flere til at overleve hjertestop, og landene lærer af hinanden og deler hinandens erfaringer.

Der er stor interesse for danske initiativer som bl.a. Hjertestarter-Netværket, der er en oversigt over alle tilgængelige hjertestartere i Danmark, og Dansk Hjertestopregister, som gør det muligt at følge udviklingen i hjertestop i Danmark, og hvad der har størst betydning for de gode resultater.

Selvom Danmark er i front i forhold til at redde liv, er målet ikke nået. For vi skal have endnu flere danskere til at overleve hjertestop uden for hospital. I dag overlever knap 13 pct. Den ambitiøse målsætning fra Dansk Råd for Genoplivning lyder på, at den andel skal op på 25 pct. I menneskeliv betyder det, at op mod 500 flere om året skal overleve et hjertestop.

Høj ambition

”Ambitionen er høj, men det skal den være, for det handler om at redde liv. De, der får hjertestop, er nogens forældre, børn, kolleger eller gode venner – mennesker, vi elsker og holder af. Gennem de seneste 15 år har vi taget et utrolig stort skridt på genoplivningsområdet. Med vores fælles hjælp tror vi på, at vi kan redde endnu flere liv. Først og fremmest skal vi have endnu flere til at træde til, for alle – uanset om man har lært at genoplive eller ej – kan gøre en forskel”, siger Jens Flensted Lassen og fortsætter:

”Det er vigtigt at vide, at 75 pct. af dem, der overlever et hjertestop i Danmark, og som var i arbejde inden hjertestoppet, er i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Og dem, der modtager livreddende førstehjælp fra vidner, har 40 pct. større chance for at vende tilbage til deres job sammenlignet med dem, der ikke får denne hjælp. Det gør altså en betydelig forskel, hvis folk træder hurtigt til, og rigtig mange af dem, der overlever, vender ikke bare tilbage til livet, men til deres normale tilværelse”.

Hjertestarterdag skal få flere til at træde til

I dag er det Hjertestarterdag i Danmark og i de øvrige EU-lande. Dagen sætter fokus på vigtigheden af at træde til med livreddende førstehjælp, og over hele landet afholdes gratis arrangementer for alle børn og voksne, der vil lære at redde liv.

”Dagen i dag er en festdag, hvor vi skal fejre de menneskeliv, som vi i fællesskab i Danmark har reddet siden 2001. Det gælder godt 4.000 liv. Samtidig fejrer vi vores flotte placering som europamestre i at redde liv. Men vi må ikke læne os tilbage, for vi skal fortsat gøre alt for at få endnu flere til at overleve hjertestop”, siger Grethe Thomas og fortsætter:

”I TrygFonden tror vi på, at vi ved fælles hjælp kan komme helt op på, at vidner træder til i 85 pct. af tilfældene med hjertestop. Hjertestarterdagen er blandt initiativerne, der skal gøre os alle opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at man træder til, og at man ikke skal være bange for at gøre noget forkert. Vi håber derfor, at mange i dag vil benytte sig af muligheden for at tage familie og venner med til et gratis arrangement, hvor de kan få mere viden om at redde liv – og forhåbentligt blive inspirerede til at træde til, hvis der en dag opstår behov for det”.

Annonce