Problemer med akuthjælp-app ser ud til at være løst

Syddanske førstehjælpere kan nu blive tilknyttet Region Syddanmarks AMK-vagtcentral og blive kaldt ud til hjertestop i nærheden af, hvor de befinder sig. Der har ellers været tekniske udfordringer med den akuthjælper-app, som skal kalde førstehjælperne ud, men nu er problemerne ifølge leverandøren løst.

Én ud af otte overlever et hjertestop, hvis de modtager hjertelungeredning, inden ambulancen kommer, mens kun én ud af 30 overlever uden førstehjælpsindsats.

Det er baggrunden for, at Region Syddanmarks regionsråd i juni 2017 besluttede at iværksætte projektet ”Danmark redder liv” for at rekruttere nye frivillige førstehjælpere, som kan rykke ud ved hjertestop.

Målet er 1.600 nye syddanske førstehjælpere

”Danmark redder liv” gennemføres i samarbejde med Dansk Folkehjælp, Region Sjælland og firmaet FirstAED. Projektet går ud på, at Dansk Folkehjælp uddanner frivillige i førstehjælp, hvorefter de frivillige har mulighed for at blive koblet direkte op på regionens AMK-vagtcentral via en akuthjælper-app fra FirstAED.

Målet i Region Syddanmark er at rekruttere 1.600 nye frivillige førstehjælpere, som kan kaldes ud til hjertestop eller situationer, der kan udvikle sig til hjertestop.

Antallet af personer, der er i live 30 dage efter et hjertestop, som fandt sted uden for et sygehus, er steget fra 146 personer i 2002 til 515 personer i 2014. Formålet med de mange frivillige førstehjælpere er at øge antallet af borgere, som overlever et hjertestop, yderligere.

Har ventet på en funktionsdygtig app

Der har undervejs været udfordringer med den akuthjælper-app, som skal kalde førstehjælperne ud. Test har vist, at telefoner ikke i alle tilfælde blev aktiveret, mens der i andre tilfælde var tekniske problemer med udkaldet. Derfor har regionen holdt igen med at udbrede den nye førstehjælperordning.

”Det har været vigtigt for os, at app’en virkede, før vi søsatte den nye ordning. Førstehjælperne skal have tiltro til, at de bliver kaldt ud, når naboen eller andre i nærområdet har brug for hjælp, så de har lyst til og mod på at melde sig og blive ved med at være førstehjælpere”, fortæller formanden for regionens præhospitale udvalg, Mads Skau (V).

FirstAED, som er leverandør af akuthjælper-app’en, har nu meddelt, at de har løst de problemer, der tidligere har været. Og Mads Skau er glad for, at den nye ordning endelig kan komme i gang:

”FirstAED har arbejdet intenst og seriøs på at løse de tekniske udfordringer og har nu opfordret os til at lade flere brugere benytte systemet. Vi har samme ønske om fremdrift i projektet og vil gerne i gang med at tilknytte de mange frivillige førstehjælpere, der allerede står klar”.

820 har søgt om optagelse

I alt er der 820, som har søgt om at blive førstehjælpere i projektet og lever op til de uddannelsesmæssige krav om at blive førstehjælpere. Men 230 mangler at få underskrevet frivillighedsaftale og få børneattest på plads, hvilket er en betingelse for at få adgang til udkaldsapp’en. 590 har fået adgang til udkaldsapp’en, hvoraf 448 har hentet udkaldsapp og kan udkaldes, mens 142 endnu ikke har hentet udkaldsapp’en.

Regionen har desuden allerede aftaler med ca. 500 akuthjælpere, som er tilknyttet regionens akutberedskab via 23 akuthjælper-/nødbehandlerordninger. Næste skridt bliver, at de også kan tilmelde sig ordningen. Dermed vil de kunne blive kaldt ud som førstehjælpere overalt i regionen og ikke kun i deres lokalområder, som det er tilfældet i dag.

Annonce