Debat: Region Hovedstaden høster, som de sår

Det var bundhamrende naivt, hvis Region Hovedstaden troede, at man kunne fravælge Hovedstadens Beredskab som ambulanceoperatør uden risiko for, at personalet ville flygte til virksomheder med en fremtid. Det skriver tidligere regionsrådsmedlem Torben Kjær i dette indlæg, hvor han også fortæller, at regionen afviste et ønske fra Hovedstadens Beredskab om at blive fritstillet fra den nuværende kontrakt.

Af Torben Kjær (Enhedslisten), regionsrådsmedlem 2014-2021, Region Hovedstaden

I BeredskabsInfo 10. januar 2022 citeres Christoffer Buster Reinhardt (K) for skarp kritik af, at Hovedstadens Beredskab (HBR) ikke leverer de aftalte ambulancer. HBR er naturligvis kontraktligt forpligtet, men det er en meget unuanceret holdning til problemstillingen.

Allerede ved regionsrådets kendskab til udbudsresultatet spurgte jeg uden svar, hvilke risici der kunne være ved at fravælge HBR. Nok scorede de lidt dårligere end de øvrige bydere, hvor der kan sættes spørgsmålstegn ved kriterierne, men regionen har udmærket vidst, at man derved lukkede en over 100 år gammel ambulancetjeneste i Københavnsområdet. Det er bundhamrende naivt at tro, at det kunne ske uden risiko for, at personalet ville flygte til virksomheder med en fremtid, da HBR’s ambulancetjeneste næppe genopstår ved et kommende udbud.

Af samme grund bad HBR om at blive fritstillet fra kontrakten, hvilket regionen ikke er i stand til at imødekomme. De har til gengæld bedt HBR om at hjælpe med ambulancedrift indtil udgangen af 2023 – et lille år mere, end HBR er forpligtet til.

Regionen synes at sove i timen

Jeg har i regionsrådssalen spurgt, hvad regionen vil gøre for at blive attraktive for virksomhedsoverdragelse, når regionen overtager en del af driften fra 2023. Det kunne eksempelvis være bedre arbejdsvilkår og mulighed for at afholde pauser, men heller ikke her er regionen kommet med svar og synes at sove i timen.

Regionens udbudscirkus ses også af, at Konkurrencestyrelsen har underkendt regionernes fælles udbud om nye ambulancer, så udbuddet skal gå om. Så måske skulle de nuværende politikere se lidt indad og kræve udbud, hvor det er muligt at se lidt mere nuanceret på tingene, når man vælger leverandører for vigtige områder.

Annonce