Debat: Tillidsmand er bekymret over ukendt omfang af nedlagte akutlægebiler

Tilliden til ledelsen i Region Hovedstadens Akutberedskab ligger desværre på et meget lavt niveau. Det konkluderer fællestillidsmanden i Hovedstadens Beredskab, Andreas Keil, i dette indlæg, hvor han undrer sig over, at Region Hovedstaden pludselig ikke længere har overblik over, hvor ofte regionens akutlægebiler ikke kan bemandes – og dermed nedlægges i en periode.

Af Andreas Keil, borger i Region Hovedstaden og fællestillidsmand i Hovedstadens Beredskab

Som borger i Region Hovedstaden og som fællestillidsmand i Hovedstadens Beredskab ligger min tillid til ledelsen i Region Hovedstadens akutberedskab desværre på et meget lavt niveau.

Det skyldes følgende:

I 2009 til Politiken udtaler akutberedskabets direktør, Freddy Lippert, at han forudser, at “der vil nu for første gang være et overblik over alle ambulancer, lægebiler og sygetransporter på regionens vagtcentral.”

Ligeledes kunne akutberedskabet i en aktindsigt fra 2019 give detaljeret oplysninger om, hvor mange ture lægebilerne havde kørt i 2017 og 2018, og man kunne ligeledes også oplyse om, hvor ofte lægebilen fulgte med patienterne ind til hospitalet.

MEN det overblik er pludseligt forsvundet i 2021, når jeg søger aktindsigt i, hvor ofte lægebilerne har været nedlagt.

Her svarer akutberedskabet:

“Region Hovedstadens Akutberedskab laver ikke løbende opgørelser over nedlagte Akutlægebilsberedskaber. Årsagen er, at Akutlægebiler systemmæssigt har mulighed for at logge på flere forskellige beredskabsnavne ved driftsstart. At opgøre hvilke beredskaber, der den pågældende dag har gjort brug af et bestemt beredskabsnavn i et bestemt tidsrum og særligt hvilke ikke har, kræver derfor manuel optællinger. På denne baggrund har Region Hovedstadens Akutberedskab vurderet, at en besvarelse af det fremsendte spørgsmål ikke kan foretages ved få og enkle kommandoer”.

Her regionen ikke styr på deres lægebiler?

Jeg ved, at der er politikere, der har fået det samme svar som mig, og det finder jeg meget bekymrende.

For hvis det virkelig forholder sig således, at akutberedskabet i Region Hovedstaden ikke har styr på, om deres lægebiler er i drift, er det meget kritisk!

Jeg er af mine ambulancekollegaer blevet orienteret om, at det relativt ofte sker, at en lægebil er nedlagt, ligeledes har tidligere vagtleder fortalt mig, at pågældende data bestemt er tilgængeligt, grundet at vagtlederen på 112 i sin statusrapport skal registrere, om der har været nedlagte køretøjer hos leverandørerne, men også hos Region Hovedstaden selv, og denne statusrapport laves to gange dagligt.

Det står også i skærende kontrast til den kontrol samt det overblik, Akutberedskabet har på leverandørernes køretøjer. I Hovedstadens Beredskab har vi f.eks. en ambulance, som skal køre omvendt ud vores garage, for ellers registrerer GPS-systemet ikke, at den er i bevægelse.

Er de dyreste vogne

En lægebil kostede i 2012 11,5 mio. kr. om året, og de er ubetinget de dyreste vogne, akutberedskabet har kørende, og derfor både bekymrer og undrer det mig, at akutberedskabet ikke længere har et samlet overblik over driftssituationen for deres lægebiler.

Jeg bliver som borger i Region Hovedstaden også i tvivl om, hvorvidt jeg betaler for lægebiler der reelt ikke kører, og jeg håber meget, at politikerne i Region Hovedstaden vil følge op på denne sag.

Annonce