Debatten om sjællandske akutlægebiler blusser op igen

Inden sommerferien skal Region Sjælland tage stilling til, om det nuværende præhospitale setup skal videreføres. Regionen valgte forrige år at satse på paramedicinere frem for akutlæger, og den forestående evaluering får nu debatten til at blusse op igen. En forsker mener, at Region Sjælland er for tyndt befolket til at lægebiler giver mening, men lægerne er uenige.  

Mens de øvrige regioner i de seneste år har indsat en række akutlægebiler, som typisk er knyttet til de nye akutsygehuse, har Region Sjælland valgt kun at have én akutlægebil, der har base på AMK-vagtcentralen i Slagelse og primært rykker ved større indsatser, hvor lægen kan fungere som KOOL. I resten af regionen er der i stedet indsat akutbiler, der bemandes med paramedicinere, ligesom regionen i dag bemander en stor del af de almindelige ambulancer med paramedicinere.

Inden sommerferien skal Region Sjælland evaluere det præhospitale setup – herunder brugen af akutlæger. Men professor Jakob Kjellberg fra Forskningsinstituttet KORA er klar i mælet: ”Der bor for få i Region Sjælland, og de bor for spredt til, at det giver mening at indsætte akutbiler med læger ved de fire akutsygehuse”, siger han til P4 Sjælland.

Jakob Kjellberg vurderer, at ordningen med én lægebil ved AMK-vagtcentralen er tilstrækkelig, når den suppleres af paramedicinerbemandede akutbiler i yderområderne: ”Selv om lægebilen i Slagelse kun rykker ud 1,6 gang i døgnet, er det en god ordning fordi lægen samtidig vejleder paramedicinerne over telefonen. Han sørger også for at koordinere og kvalitetssikre det præhospitale beredskab. Men det giver ikke mening at indsætte flere lægebiler. Der er simpelthen ikke forskningsmæssigt bevis for den påstand”, siger Jakob Kjellberg.

Formanden for lægeforeningen i Region Sjælland, Jette Nielsen, står imidlertid fast på lægernes krav om fire lægebiler: ”Der skal være en lægebil ved hvert akutsygehus. Det er bedst for patienterne”, siger hun til P4 Sjælland.

I valgkampen op til sidste efterårs regionsrådsvalg krævede især SF, Enhedslisten og Liberal Alliance flere lægebiler.

Annonce