Beredskabschef: Sammenligning var en morsomhed

Beredskabschefen i Roskilde Kommune er ked af, at det, som var tænkt som en morsomhed, er blevet taget for alvor. Baggrunden er borgmester Poul Lindor Nielsens tale ved den traditionelle nytårsparole på beredskabsstationen i Roskilde. Her fik en bemærkning om monopolforhold i ambulancetjenesten i Danmark en udlægning i dagspressen, som beredskabschefen betegner som uheldig.

“Jeg har selv rådgivet borgmesteren om talens indhold. Jeg er ked af, at jeg i den forbindelse lidt for friskfyragtigt kom med den anekdote om, at forskellen på en monopolindehaver og en terrorist er, at man kan forhandle med terroristen. Derfor ved jeg jo også, at det er en spøg. Et forsøg på at møde beredskabets egen tone, som jo er både uhøjtidelig og nok også lidt barsk”, siger beredskabschefen i Roskilde Kommune, Carsten Iversen.

Carsten Iversen understreger, at borgmesteren kom med mange positive tilkendegivelser om kvaliteten i det kommunale beredskab – og i øvrigt ikke nævnte Falck ved navn i talen.

Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen, har i forbindelse med sagen udtalt, at Falck og Roskilde Brandvæsen har et meget fint samarbejde på alle niveauer. Og den opfattelse deler Roskilde Kommune til fulde, oplyser Carsten Iversen.

“Samarbejdet er bemærkelsesværdigt godt, og det blev også understreget ved flere lejligheder under nytårsparolen. Så meget desto mere er det dybt beklageligt, at en morsomhed fremsat i en forsamling af beredskabsfolk, som jo måske er kendt for den lidt hårdhudede jargon, er blevet tolket som andet end den morsomhed det var. Anekdoten var fremsat om det paradoks, at det normalt er kommunale monopoler, der udliciteres. Men når det gælder ambulancetjenesten i dele af Region Sjælland, så er det Roskilde Brandvæsen, der er med til at byde ind på en opgave. Jeg er meget ked af, at morsomheden er blevet udlagt og tolket som en fjendtlig handling mod en af vore meget gode samarbejdspartnere”, siger Carsten Iversen.

Annonce