Region og Falck vil udvikle ny specialambulance

Region Sjælland og Falck har indledt et samarbejde om udvikling af en ny type specialambulance. Udviklingen skal ske i et samarbejde mellem regionens præhospitale center, sygehusene og Falck, og målet er at udvikle en tidssvarende ambulancetype, der kan anvendes til flere forskellige opgaver. Udviklingsarbejdet er igangsat, efter at Holbæk Sygehus har fået et påbud fra Arbejdstilsynet.

Påbuddet til Holbæk Sygehus vedrører transport af de såkaldte bariatriske patienter, som er svært overvægtige patienter. Og netop denne type transporter skal den nye ambulancetype kunne anvendes til. Men den skal også anvendes til interhospitale transporter med lægelig og sygeplejefaglig ledsagelse samt som babyambulance ved neonotale transporter, hvor både mor og barn transporteres i samme ambulance.

Region Sjælland har nedsat en projektgruppe, og i øjeblikket arbejdes der med tegninger og drøftelse af ambulancens opbygning. Projektet skal afsluttes i juni 2014.

Også på et andet område arbejder Region Sjælland på at optimere de interhospitale transporter. Regionen har således fået tildelt 600.000 kr. fra Sundhedsministeriets præhospitale pulje, og de penge skal primært anvendes til en styrkelse af paramedicinernes kompetence ved interhospitale transporter. Der er etableret et pilotprojekt med udgangspunkt i Nykøbing Falster Sygehus, hvor der er udpeget kompetencemedarbejdere. Det overordnede mål er at reducere behovet for læge- og sygeplejefaglig ledsagelse, så læger og sygeplejersker kun anvendes til de transporter, hvor det vurderes absolut nødvendigt.

Paramedicinerne i regionen skal også opkvalificeres til andre opgaver. Paramedicinerne i Nakskov skal således uddannes til selvstændigt at foretage visse former for behandling, eventuelt med telemedicinsk supervision fra akutafdelingen i Nykøbing Falster. Der arbejdes samtidigt med at uddanne paramedicinere til blodprøvetagning i lokalområdet.

Annonce