Efter BIOS-underskud på 42 mio. kr.: Tvivl om den fremtidige drift

BIOS tabte i 2015 i alt 42 mio. kr., og tabet er så stort, at selskabet ikke længere opfylder de lånebetingelser, som er aftalt med bankerne. Dermed er der ifølge selskabets revisorer betydelig usikkerhed forbundet med BIOS’ fremtidige drift. Det hollandske moderselskab har skudt et større millionbeløb i det danske datterselskab, men vil ikke garantere for dækning af fremtidige tab.

Ifølge det nye regnskab fra BIOS, havde selskabet i 2015 en omsætning på 106 mio. kr. Men med personaleomkostninger på hele 135 mio. kr. forsvandt indtægterne hurtigt. Samlet gav driften et underskud på 42 mio. kr., mens bundlinjen endte på et minus på 33 mio. kr. Heri er der dog indregnet et skatteaktiv på 9 mio. kr., som skyldes, at årets underskud kan modregnes i fremtidige overskud – men revisorerne advarer om, at aktivet muligvis er uden værdi, da det forudsætter, at der opnås et overskud i de kommende år.

Ifølge BIOS’ revisorer er der betydelig usikkerhed forbundet med selskabets fortsatte drift. Det skyldes, at BIOS ikke længere overholder betingelserne i de indgåede bank- og leasingaftaler. Ifølge revisorerne er ledelsen i tæt dialog med kreditgiverne, og på den baggrund forventer ledelsen, at kreditfaciliteterne kan opretholdes. Et halvt år efter regnskabsårets afslutning er der dog stadig ikke indgået en ny aftale med kreditgiverne.

Samtidig bemærker revisorerne, at det store underskud har medført, at BIOS’ likvide beredskab er lavere end forventet. Der mangler med andre ord penge i kassen, og dermed er den fortsatte drift betinget af, at de nuværende betalingsvilkår i forhold til kunder og leverandører kan opretholdes.

BIOS’ hollandske moderselskab har for en uge siden skudt 37 mio. kr. i det danske selskab i form af eftergivelse af gæld. Noget usædvanligt vil moderselskabet imidlertid ikke garantere for, at fremtidige tab dækkes. I regnskabet noteres det blot, at ”om nødvendigt vil moderselskabet overveje yderligere fremtidig styrkelse af egenkapitalen”.

Annonce