Fejludbetaling fra region udhuler bankgaranti fra BIOS

En stor bankgaranti på 55 mio. kr. skulle sikre, at Region Syddanmark ikke ville lide tab, hvis BIOS gik konkurs. Men hvis BIOS som ventet erklæres konkurs mandag, så bliver bankgarantien formentlig udhuler ganske betydeligt. På grund af den meget omtalte fejludbetaling vil Region Syddanmark nemlig have et tilgodehavende på 31 mio. kr. i konkursboet.

Konkursen ser ud til at blive en realitet, efter at BIOS har meddelt, at selskabet ikke som krævet kan tilbagebetale de 31 mio. kr., som regionen ved en fejl har udbetalt for meget til det hollandskejede selskab. BIOS har i stedet ønsket en afdragsordning, hvor tilbagebetalingen fordeles over et år.

Dermed vil det store beløb ikke være tilbagebetalt, hvis BIOS i den kommende uge går konkurs. Det medfører, at Region Syddanmark har et tilgodehavende på 31 mio. kr. i BIOS’ konkursbo, og efter de massive tab i BIOS er der udsigt til, at en stor del af pengene er tabt. Konkursboet vil således først skulle dække medarbejdernes tilgodehavende løn, inden det kan blive aktuelt at give penge til de øvrige kreditorer.

Ifølge BIOS’ 2015-regnskab er der meget få aktiver i selskabet. Største aktiv er driftsmateriel til 120 mio. kr., men samtidig har selskabet en samlet leasinggæld på 133 mio. kr., hvor der formentlig er sikkerhed i ambulancer mv. De vil dermed ikke komme til at indgå i konkursboet.

BIOS har stillet en bankgaranti på godt 55 mio. kr. til Region Syddanmark. Bankgarantien skal sikre, at regionen kan få dækket sine udgifter i tilfælde af en konkurs. Der er således mulighed for at få dækket de ekstraudgifter, som f.eks. vil opstå, hvis regionen med kort varsel skal etablere sin egen ambulancetjeneste. Men selv om regionen måtte få udbetalt det fulde beløb på 55 mio. kr., så kan den reelle garanti blive reduceret til mere beskedne 24 mio. kr., da regionens fejludbetaling kan medføre et tab på op til 31 mio. kr. Dermed vil der kun være de 24 mio. kr. til de ekstraudgifter, som regionen får til stationer, ambulancer og lønninger.

Annonce