Evaluering kan give styrkelse af beredskabet i Nyborg, Vejle og Haderslev

Foto: Jens Wognsen

I Region Syddanmark er det borgerne i Nyborg-, Vejle- og Haderslev-områderne, som oftest må vente mere end 15 minutter på hjælp fra enten en ambulance eller en akutbil. I en ny evaluering af beredskabet lægger Region Syddanmark derfor op til at styrke beredskabet med nye akutbiler i Odense SØ og nord eller syd for Haderslev samt en ændring af ambulanceberedskabet i Vejle.

I den politiske aftale om Region Syddanmarks budget for 2022 blev det fastsat, at der skulle gennemføres en analyse af de seneste ændringer i regionens præhospitale beredskab samt opstilles forslag til ændringer af beredskabet. Der blev samtidig afsat 5 mio. kr. til at udmønte de ændringer, som analysen måtte pege på.

Region Syddanmark har nu gennemført den lovede analyse, herunder en evaluering af de seneste tiltag. Analysen er ifølge regionen gennemført i samarbejde med AMK-vagtcentralen og den ene af regionens ambulanceoperatører, Ambulance Syd, mens den anden ambulanceoperatør, Responce, ikke har været inddraget i samarbejdet.

Nye ambulancestationer har haft positiv effekt

Evalueringen peger på, at de seneste styrkelser generelt har haft en positiv effekt i forhold til den andel af udrykningerne, hvor ventetiden er på over 15 minutter.

F.eks. har etableringen af en ny ambulancestation i Kruså nedbragt andelen af udrykninger med responstid på over 15 minutter fra 38 pct. til 5 pct., mens en ny akutbil i Tinglev har nedbragt andelen fra 7 pct. til 3 pct. En flytning af akutbilen i Varde til Agerbæk har haft en endnu mere markant effekt, da andelen af langsomme udrykninger i dette område er faldet fra 48 pct. til 0 pct.

Tre områder har stadig problemer

Den gennemførte analyse peger på, at det er i Nyborg-, Vejle- og Haderslev-området, hvor der i dag er det største antal udrykninger med en responstid på over 15 minutter. Analysen har derfor fokuseret på modeller for forbedringer af beredskabet i disse områder.

I Haderslev-området lægges der op til, at der investeres 3 mio. kr. om året i en ny akutbil, der enten kan placeres nordligt i Christiansfeld/Aller eller sydligt i Hammelev. Fordelen ved den nordlige placering vil være, at akutbilen placeres i de områder, hvor der er størst udfordringer med responstiden, men omvendt er der risiko for, at akutbilen reelt bliver backup i Kolding-området i stedet.

I Vejle-området lægges der op til, at den høje belastning på de lokale ambulancer kan nedbringes ved at ændre et dagberedskab til et effektivt beredskab (12 + 12 timer). Det vil tilføre Vejle 114 timers ekstra ambulancedækning om ugen, svarende til en stigning på 21 pct. Dermed vil antallet af udrykninger med responstid på over 15 minutter kunne nedbringes. Dem var der hele 292 af i 2021. Prisen vil være 1,4 mio. kr. om året.

Nyborgs beredskab styrkes – i Odense

Det tredje område, hvor der er problemer med responstiderne, er Nyborg, men Nyborg tegner også til at blive sorteper.

Analysen lægger således op til, at responstiderne i Nyborg skal nedbringes ved at placere an akutbil langt væk fra Nyborg, nemlig på Ambulance Syds hovedkontor i Odense SØ. Fordelen skulle være, at akutbilen i så fald også kan anvendes i andre områder med dårlige responstider, f.eks. Kerteminde og Ringe. Akutbilen foreslås bemandet kl. 8-20 alle dage, hvilket vil koste 2,2 mio. kr. om året.

Det bliver regionspolitikerne, som skal tage stilling til evalueringen og analysens forslag til styrkelser af beredskabet.

Annonce