I orden hvis BIOS leverer dårligere ambulancekvalitet

Til næste år overtager hollandske BIOS en stor del af ambulancekørslen i Region Syddanmark. BIOS fik ved udbuddet en lavere kvalitetskarakter end Falck, men ifølge en sundhedsøkonom er besparelserne så store, at det er i orden, hvis BIOS har vundet udbuddet ved at slække på kvaliteten. Det er nemlig sygehusbehandlingen og ikke ambulancebehandlingen, som har betydning for patienten.

BIOS skal blandt andet udføre al ambulancekørsel på Fyn, og her fik det hollandske selskab kvalitetskarakteren 3,03, mens konkurrenten Falck fik karakteren 3,54, da Region Syddanmark evaluerede tilbuddene. Men til gengæld fik BIOS en karakter på 4,93 på økonomi, mens Falck blev bedømt til 4,27 – og det var afgørende for, at BIOS vandt udbuddet.

Over den 10-årige kontraktperiode venter Region Syddanmark at spare 655 mio. kr., og det har givet anledning til bekymring for, at BIOS må slække på kvaliteten af ambulancekørslen for at kunne levere opgaven så meget billigere end Falck.

Besparelser er ikke småpenge

Sundhedsøkonomen Jakob Kjellberg fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, mener imidlertid ikke, at der er grund til bekymring. Man bør ifølge Jakob Kjellberg fokusere på den store besparelse – og ikke være nervøs for, at kvalitet og leveringssikkerhed måske falder.

”Man skal huske, at det ikke er småpenge, Region Syddanmark sparer her, og der er altså ikke noget at sige til, at man gerne vil spare penge, selv om man måske ikke får den kvalitet og leveringssikkerhed, som man kunne have fået”, siger Jakob Kjellberg til Fyens Stiftstidende.

Ikke rationelle beslutninger på ambulanceområdet

Sundhedsøkonomen henviser til, at der er gode penge at spare – penge som kan bruges bedre andre steder i samfundet, hvis man spørger ham:

”Helt ærligt. Det betyder altså ikke det store, om man ankommer til sygehuset i ambulance lidt tidligere eller lidt senere. Den behandling, man får på sygehuset, er langt vigtigere. Hele ambulanceområdet er så ladet med følelser, at der ikke altid bliver truffet rationelle beslutninger”, siger Jakob Kjellberg til Fyens Stiftstidende. Han tilføjer, at det ikke er lykkedes ham at finde nogen dokumentation for, at det har været rigtigt at bruge så mange penge på det præhospitale område.

Heller ikke næstformanden for regionsrådet i Region Syddanmark, Poul Erik Svendsen (S), er bekymret. ”Tilfredsstillende er godt nok. Det betyder ikke noget, at Falcks kvalitet blev vurderet til at være mere end tilfredsstillende”, siger han med henvisning til, at BIOS akkurat nåede over grænsen for, hvad der i udbudsevalueringen betegnes som tilfredsstillende kvalitet.

Annonce