Falck ønsker fokus på krav til sygetransport

Falck ønsker fokus på de krav, som kan stilles til køretøjer og chauffører i forbindelse med siddende sygetransport og lægevagtskørsel. Det sker i forbindelse med Folketingets behandling af en ny lov, som giver Falck mulighed for at byde på trafikselskabernes sygetransport – en mulighed, som ellers blev afskaffet sidste år, hvor taxivognmændene fik eneret på opgaverne.

Sidste år blev reglerne for den såkaldte offentlige servicetrafik ændret. Servicetrafikken omfatter kørselsopgaver for trafikselskaberne, blandt andet siddende sygetransport og lægevagtskørsel, og efter de nye regler er det kun virksomheder med tilladelse til taxikørsel, som må byde på kørselsopgaverne.

Både Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har dog skarpt kritiseret reglerne, fordi kredsen af virksomheder, som kan byde på blandt andet sygetransport, er blevet reduceret – og det vil ifølge de to organisationer fordyre kørselsopgaverne betydeligt.

Derfor er Folketinget nu ved at behandle et nyt lovforslag, som fjerner kravet om, at kun virksomheder med en tilladelse til taxikørsel kan byde på servicetrafik. Og i et brev til Folketingets Trafikudvalg understreger Falck, at redningskorpset ”til fulde støtter” den foreslåede ændring, der sikrer, at Falck fremover atter vil få mulighed for at byde på trafikselskabernes sygetransport.

Ifølge lovforslaget skal der gennemføres en analyse af reglerne for persontransport, og overfor Trafikudvalget anbefaler Falck, at der i analysearbejdet sættes særlig fokus på den sundhedsrelaterede persontransport for at sikre, at der skabes et mere velfungerende marked. Indenfor sygetransport, lægevagtskørsel og bloddonorkørsel ønsker Falck således, at der fokuseres på de krav, som med rette kan stilles til køretøjer, kvalifikationer hos chaufførerne og chaufførernes bistand med serviceopgaver under lægevagtskørsel.

Det nye lovforslag behandles i øjeblikket i Trafikudvalget, hvorefter det skal 2. og 3. behandles i Folketingssalen.

Annonce